Bób Bartek – zalecenia uprawowe

podanie sobie rąk
Zakup oraz montaż kosza przyjęciowego i czyszczalni zboża.
15 lipca 2016
podanie sobie rąk
Zaproszenie do składania ofert
2 sierpnia 2016

Bób Bartek – zalecenia uprawowe

bób

Wymagania glebowe:

Do uprawy bobu najkorzystniejsze są gleby nieco cięższe, gliniaste o dużej pojemności wodnej. Gatunek ten nie udaje się na glebach lekkich i suchych. Bób nie ma dużych wymagań w stosunku do temperatury. Nasiona kiełkują w zakresie od 3⁰C – 18 ⁰C, a siewki wytrzymują spadki temperatur do    – 4⁰C. Bób jest wrażliwy na niedostatek wody zwłaszcza w okresie kiełkowania, zawiązywania strąków, dorastania i wypełniania nasion.

Przedplon

Gatunek ten nie jest wrażliwy na przedplon należy jednak pamiętać żeby nie uprawiać bobu po sobie.

Optymalne pH dla bobu 6,5 – 7,0

Nawożenie:

Nawożenie najlepiej wykonywać na podstawie analizy chemicznej gleby. Jeśli takiej nie wykonamy to przyjmuje się że na glebach średni zwięzłych należy zastosować 40 – 50kg N, 100 – 120kg P₂O₅, 140 – 200kg K₂O. Nawozy potasowe i fosforowe należy zastosować jesienią pod orkę. 40 – 50kg N stosuje się jako dawkę startową na wiosnę.

Terminy siewu i sadzenie:

Do siewu przystępujemy jak najwcześniej wiosną, gdy tylko jest możliwość uprawy. Godną rozważenia jest również produkcja bobu z rozsady wysiewanej w lutym. Uzyskujemy wtedy bardzo wczesny zbiór i możliwość sprzedaży za wyższą cenę. Popularną metodą staje się uprawa bobu z siewu po drugiej połowie maja na zbiór późnym latem.

Norma wysiewu 150-200 kg/ha w zależności od masy 1000 nasion, rozstawy roślin i cech odmianowych.

Ochrona:

Do ochrony przed organizmami szkodliwymi mogą być używane tylko środki zarejestrowane i dopuszczone do stosowania w Polsce.

Strąkowiec bobowy:

Strąkowiec bobowy to ciemnoszary chrząszcz, długości 4-5 mm. Larwy łukowato zgięte, beznogie, grube. Żerują wewnątrz nasion bobu. Owady dorosłe pojawiają się w maju, ale największe nasilenie przypada na I i II dekadę czerwca. W okresie kwitnienia samice strąkowca składają jaja na zawiązujących się strąkach bobu do końca lipca. Wylęgłe larwy wgryzają się do nasion i wewnątrz nich żerują.

Bardzo ważna jest terminowa ochrona przed tym szkodnikiem, ponieważ uszkodzone nasiona stają się nie handlowe.

Zwalczanie zgodnie z aktualnym programem ochrony roślin.

Najważniejszą chorobą jest czekoladowa plamistość liści

Na porażenie tą chorobą najbardziej narażone są plantacje słabo zaopatrzone w fosfor i potas. Sprawcą tej choroby jest grzyb Botrytis fabae. Poraża on najczęściej starsze tkanki , stąd tej choroby możemy się spodziewać w drugiej połowie okresu wegetacyjnego (czerwiec, lipiec i sierpień). Porażone kwiaty i młode zawiązki opadają. Objawem zakażenia tym grzybem są liczne, okrągłe, czekoladowobrunatne plamy. W przypadku silnego porażenia plamy się zlewają, liście schną i odpadają a część łodyg zabarwia się na brunatno.

Zwalczanie zgodnie z aktualnym Programem Ochrony Roślin.

Godną rozważenia jest produkcja bobu z rozsady wysiewanej w lutym. Uzyskujemy wtedy bardzo wczesny zbiór i możliwość sprzedaży za wyższą cenę.