Zakup oraz montaż kosza przyjęciowego i czyszczalni zboża.