Spotkanie z producentami czosnku. Goryslawice 15.09.2017