SPRZEDAŻ CIĄGNIKA URSUS

prod expo 2017 80x80 - SPRZEDAŻ CIĄGNIKA URSUS
PRODEXPO MIŃSK 14-17 LISTOPAD 2017
24 listopada 2017
image 04 12 17 05 08 2 80x80 - SPRZEDAŻ CIĄGNIKA URSUS
CENTRALNE TARGI ROLNICZE CTR NADARZYN GRUDZIEŃ 2017
5 grudnia 2017

SPRZEDAŻ CIĄGNIKA URSUS

podanie sobie rąk

 

                       Krakowska Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze

                        POLAN Sp. z o.o w Krakowie ul. Rydla 53/55

                                                ogłasza

                 PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ

                       CIAGNIKA ROLNICZEGO URSUS MF 255

 

Ciągnik rolniczy MF 255 nr rej. KRU 222X

 • Silnik o poj. 2502 cm3
 • Masa całkowita – 2921 kg
 • Data pierwszej rej. 28.07.1989r.
 • Przebieg –  1986 mth ( po 1800 mth – remont kapitalny )
 • Moc silnika – 45 KM
 • Kabina – uchylne tylne szyby, liczba miejsc-2

Cena wywoławcza :  13000,00 zł netto ( trzynaście tysięcy zł netto ) – 15 990,00 zł brutto

Wadium – 1 300,00 zł

Stan techniczny ciągnika :

Pojazd sprawny technicznie. Pojazd po badaniach technicznych w m-cu 26.09.2017r.( termin następnego badania – 26.09.2019r. )

Postępowanie przetargowe będzie przeprowadzone w oparciu o następujące zasady:

 1. Przetarg ma charakter pisemnego przetargu ofertowego.
 2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ przetarg na zakup ciągnika Ursus MF 255 „ do dnia 15.12.2017 r. do godz. 1400, w sekretariacie KHiNO POLAN Sp. z o.o. w Krakowie ul. Rydla 53/55.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.12.2017r.o godz. 900.
 4. Informacji o ciągniku  można uzyskać pod numerem telefonu      12 285 90 24.
 5. Oferowany ciągnik można będzie oglądać w Gospodarstwie Dziekanowice w dniach od 29.11.2017r. do 14.12.2017r., w  obecności pracownika Gospodarstwa Dziekanowice , po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu dnia i godziny.
 6. Udział w przetargu wymaga wniesienia wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium należy wpłacić w kasie Spółki lub przelewem na konto : ALIOR Bank S.A. Oddział w Krakowie, nr rachunku : 74 2490 0005 0000 4530 9057 8902 Prawidłowo wpłacone wadium, to wadium które zostanie zaksięgowane na koncie sprzedającego do chwili rozpoczęcia przetargu.
 7. Oferta powinna zawierać :

– imię i nazwiska, adres zamieszkania ( dotyczy osób fizycznych ),

– oznaczenie firmy, adres ( dotyczy firm )

– zobowiązanie oferenta do pokrycia wszelkich podatków i opłat związanych z

nabyciem pojazdu,

– określenie ceny, za którą oferent deklaruje nabycie pojazdu,

– oświadczenie, że nabywca zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym

sprzedawanego pojazdu,

– podpisy osób uprawnionych do reprezentacji,

 1. postępowanie przetargowe przeprowadzi 3-osobowa komisja powołana przez

Prezesa Zarządu.

 1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie 3 dni od daty upływu terminu ich składania.
 2. O wyborze oferty lub odrzuceniu , oferenci zostaną powiadomieni pisemnie lub poczta elektroniczną.
 3. Oferent, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest do wpłaty należności zaoferowanej w przetargu, najpóźniej do chwili przekazania przedmiotu przetargu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny na każdym jego etapie.