Podziękowania od Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie.