Podziękowania od Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

MIĘDZYNARODOWE TARGI TECHNIKI ROLNICZEJ AGROTECH KIELCE
16 marca 2018
POMAGAMY
23 marca 2018

Podziękowania od Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

 Nasza Firma otrzymała podziękowania od Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie z którym współpracujemy już bardzo długi czas, tym razem za udostępnienie nasion roślin rolniczych, ozdobnych i innych, które zostały przeznaczone do założenia kolekcji roślin w Ogrodzie Botanicznym w Stacji Doświadczalnej Instytutu Produkcji Roślinnej w Prusach.