Igołomia – działki na sprzedaż – 9 przetargów ustnych niograniczonych

image 23 03 18 07 31 2 80x80 - Igołomia - działki na sprzedaż - 9 przetargów ustnych niograniczonych
Kreatory Garden Trendów 2018 rozdane!
28 marca 2018
kartka internet 80x80 - Igołomia - działki na sprzedaż - 9 przetargów ustnych niograniczonych
Pełnych miłości, radości i zdrowia Świąt Wielkanocnych….
29 marca 2018

Igołomia – działki na sprzedaż – 9 przetargów ustnych niograniczonych

Igołomia działki 002 1200x480 - Igołomia - działki na sprzedaż - 9 przetargów ustnych niograniczonych

Igołomia - działki (002)

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU:

Krakowska  Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze 

POLAN  Spółka z o.o. w Krakowie,

OGŁASZA 9 PRZETARGÓW USTNYCH NIEOGRANICZONYCH

na sprzedaż nieruchomości, które odbędą się w Krakowie

w dniu 20 kwietnia 2018 roku, w godz. 800– 1200 (wg. podanego harmonogramu),

w siedzibie Spółki KHiNO POLAN w Krakowie przy ul. Rydla 53-55 w sali konferencyjnej.

 Przedmiotem przetargu są nieruchomości gruntowe, położone w Igołomi, gmina Igołomia-Wawrzeńczyce, powiat krakowski, woj. małopolskie, obręb 0002 Igołomia, objęte księgą wieczystą o numerze KR1H/00022146/2, oznaczone jako działki 640/28 – 640/37.

 Działki nr ewid. 640/28 – 640/37,  obręb 0002 Igołomia:

Powierzchnia i cena wywoławcza: 9 działek o powierzchni od 0,0382 ha   do 0,1370 ha ( zgodnie ze specyfikacją ujętą w harmonogramie przetargów dostępnej na stronie www.nasiona.pl).

Lokalizacja: Igołomia, gmina Igołomia-Wawrzeńczyce, powiat krakowski, woj. małopolskie.

Uzbrojenie działek; możliwość podłączenia E,T,W,K

Dostępność komunikacyjna: bezpośredni dojazd do nieruchomości drogą asfaltową przecznicą z twa. Alei Kasztanowej, asfaltowej drogi prostopadłej do drogi krajowej relacji Kraków-Sandomierz (z zastrzeżeniem dotyczącym działek 640/34 i 640/35).

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania działki znajdują się w terenie zabudowy mieszkaniowo-usługowej MU3 z przeznaczeniem podstawowym: zabudowa mieszkaniowo-usługowa w układzie wolnostojącym, bliźniaczym lub szeregowym. Przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa nieuciążliwych usług wolnostojących oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w układzie wolnostojącym.

Warunkiem uczestnictwa w poszczególnych przetargach jest:

  1. Wpłacenie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy Spółki – ALIOR BANK SA

nr 74 2490 0005 0000 4530 9057 8902, najpóźniej do dnia 19.04.2018r. do godz. 800

  1. Wpłacone wadium uprawnia do uczestniczenia w jednym, wskazanym przez oferenta nr przetargu.
  2. Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek 23% VAT zgodnie z  przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.
  3. Wadium nabywcy, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.
  1. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy uczestnik przetargu, mimo wyboru jego oferty, uchyla się od zawarcia umowy, której ważność zależy od spełnienia szczególnych wymagań przewidzianych w ustawie.  Wadium wpłacone przez oferenta, który odstąpił od przeprowadzenia przetargu lub którego oferta nie zostanie wybrana, zostanie mu zwrócone niezwłocznie w wysokości nominalnej wpłaconej kwoty, bez oprocentowania.
  2. Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 1 000 zł.
  3. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do wpłacenia wylicytowanej ceny z uwzględnieniem wniesionego wadium, najpóźniej przy zawarciu umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Umowa sprzedaży zostanie podpisana nie później niż w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu z zachowaniem obowiązujących przepisów w tym zakresie.
  4. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Informacje dotyczące przetargu i oferowanych nieruchomości można uzyskać w siedzibie Spółki –  tel. (12) 623-38-31 w godz. 7-15.

HARMONOGRAM   PRZETARGÓW I SPECYFIKACJA DZIAŁEK

 PRZETARG NR 1 na działkę nr 640/28 o pow. 0,1370 ha, KR1H/00022146/2, w dniu 20.04.2018r. o godz. 800 .

Działka 640/28 zabudowana budynkiem dawnego magazynu nawozów, obecnie nieużytkowanym. Budynek murowany, wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony, dach dwuspadowy kryty papą, pow. użytkowa 122,00 m2, okna i drzwi dwuskrzydłowe drewniane, brak posadzek i instalacji. Rok budowy 1966. Budynek nadający się do rozbiórki.

Cena wywoławcza : 90 000,00 zł netto;

wadium : 9 000 zł; minimalne postąpienie: 1 000 zł;

Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek 23% VAT zgodnie  z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

 PRZETARG NR 2 na działkę nr 640/29, niezabudowaną o pow. 0,0877 ha KR1H/00022146/2, w dniu 20.04.2018r. o godz.830

Cena wywoławcza : 60 000 ,00 zł netto;

wadium :   6 000 zł; minimalne postąpienie:    1 000 zł;

Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek 23% VAT zgodnie  z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

PRZETARG NR 3 na działkę nr 640/30, niezabudowaną o pow. 0,0877 ha KR1H/00022146/2, w dniu 20.04.2018r. o godz. 900

Cena wywoławcza : 60 000 ,00 zł netto;

wadium :   6 000 zł; minimalne postąpienie:    1 000 zł;

Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek 23% VAT zgodnie  z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

 PRZETARG NR 4 na działkę nr 640/31, niezabudowaną o pow. 0,0877 ha KR1H/00022146/2, w dniu 20.04.2018r. o godz. 930

Cena wywoławcza : 60 000 ,00 zł netto;

wadium :   6 000 zł; minimalne postąpienie:    1 000 zł;

Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek 23% VAT zgodnie  z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

PRZETARG NR 5 na działkę nr 640/32, niezabudowaną o pow. 0,0877 ha KR1H/00022146/2, w dniu 20.04.2018r. o godz. 1000

Cena wywoławcza : 60 000 ,00 zł netto;

wadium :   6 000 zł; minimalne postąpienie:    1 000 zł;

Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek 23% VAT zgodnie  z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

 PRZETARG NR 6 na działkę nr 640/33o pow. 0,0877 ha KR1H/00022146/2, w dniu 20.04.2018r. o godz. 1030

Cena wywoławcza : 60 000 ,00 zł netto;

wadium :   6 000 zł; minimalne postąpienie:    1 000 zł;

Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek 23% VAT zgodnie  z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

 PRZETARG NR 7 na działkę nr 640/34, niezabudowaną o pow. 0,0878 ha, KR1H/00022146/2 oraz udział w wysokości 1/2 w działce nr 640/36 (zapewnienie dostępu do drogi publicznej), w dniu 20.04.2018r. o godz. 1100

Cena wywoławcza : 60 000 ,00 zł netto; (cena zawiera cenę działki 640/34 oraz udział ½ w działce 640/36)

wadium : 6 000  zł; minimalne postąpienie: 1 000 zł;

Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek 23% VAT zgodnie  z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

 PRZETARG NR 8 na działkę nr 640/35, niezabudowaną o pow. 0,0879 ha, KR1H/00022146/2 oraz udział w wysokości 1/2 w działce nr 640/36 (zapewnienie dostępu do drogi publicznej),

w dniu 20.04.2018r. o godz. 1130

Cena wywoławcza : 60 000 ,00 zł netto; (cena zawiera cenę działki 640/35 oraz udział ½ w działce 640/36)

wadium :  6 000  zł; minimalne postąpienie: 1 000 zł;

Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek 23% VAT zgodnie  z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

PRZETARG NR 9 na działkę nr 640/37 o pow. 0,0382 ha, KR1H/00022146/2, w dniu 20.04.2018r. o godz. 1200.

Działka nr 640/37 zabudowana budynkiem hydroforni, obecnie nieużytkowanym i garażami blaszakami nietrwale związanymi z gruntem. Hydrofornia – budynek wolnostojący, murowany, parterowy, niepodpiwniczony o pow. użytkowej 50,00 m2, z dachem jednospadowym krytym blachą, okna i drzwi metalowe, rok budowy 1972. Budynek od wielu lat nieużytkowany, w stanie technicznym bardzo złym, nadający się do rozbiórki;

Zgodnie z Decyzją Wójta Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce, znak: G.6831.20.2017 z dnia 8 grudnia 2017r. działka nr 640/37 nie będzie stanowiła samodzielnej nieruchomości i będzie każdorazowo przynależeć do nieruchomości bezpośrednio przylegającej, wobec czego działka 640/37 może zostać nabyta wyłącznie razem z działką 640/35 lub też może zostać nabyta przez właściciela nieruchomości bezpośrednio przylegającej.

Cena wywoławcza : 19 500 ,00 zł netto;

wadium :    2 000  zł; minimalne postąpienie:   1 000 zł;

Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek 23% VAT zgodnie  z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.