Przetarg – budynek pensjonatowy MALWA w Kościelisku

DSC 0577 80x80 - Przetarg  - budynek pensjonatowy MALWA w Kościelisku
POLAN na Greentech w Amsterdamie 12-14 czerwca 2018
4 czerwca 2018
20180613 195706 80x80 - Przetarg  - budynek pensjonatowy MALWA w Kościelisku
Międzynarodowe Targi Green Tech w Centrum Wystawienniczym RAI w Amsterdamie.
14 czerwca 2018

Przetarg – budynek pensjonatowy MALWA w Kościelisku

podanie sobie rąk

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU

Krakowska  Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze

POLAN  Spółka z o.o. w Krakowie ,

  1. Rydla 53-55, 30-130 Kraków

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości, które odbędzie się w Krakowie

w dniu  27 czerwca 2018 roku, o godz. 1000,

w siedzibie Spółki KHiNO POLAN w Krakowie przy ul. Rydla 53-55, w sali konferencyjnej.

 

Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącą działkę ewidencyjną nr 1981/2 o powierzchni 0,1000 ha, zabudowaną budynkiem pensjonatowym „MALWA” o powierzchni użytkowej 316,86 m2, objętą księgą wieczystą o numerze NS1Z/00010783/3.

Nieruchomość położona jest w Kościelisku przy ul. Nędzy Kubińca 258, w gminie Kościelisko, w powiecie tatrzańskim.

Cena wywoławcza 1 251 200,00 + VAT

Wadium: 126 000,00 zł, postąpienie: 13 000, 00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 27 czerwca 2018 r o godz.1000 

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

Nieruchomość położona jest w terenach objętych ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części obszaru wsi Kościelisko w Gminie Kościelisko – Uchwała Nr IX/56/03 Rady Gminy Kościelisko z dnia 23 września 2003r. z późn.zm. Nieruchomość położona jest w terenie oznaczonym symbolem M19 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Teren oznaczony symbolem M19 przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową, mieszkaniowo pensjonatową oraz związana z nieuciążliwą działalnością usługową i gospodarczą, w tym rolniczą oraz niezbędne, wewnętrzne drogi dojazdowe i towarzyszącą infrastrukturę techniczną.

Lokalizacja:

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w woj. małopolskim, powiecie tatrzańskim, w gminie Kościelisko, miejscowość Kościelisko, obręb 0401, ul. Nędzy Kubińca 258. Nieruchomość zlokalizowana jest w centralnej części gminy, w odległości 1 km (w linii prostej) na południe od centrum Kościeliska. Działka ewid. Nr 1981/2 oddalona jest o około 600 m na północ od ul. Strzelców Podhalańskich, stanowiącej fragment drogi powiatowej nr  958 .Centrum Zakopanego znajduje się w odległości 4,9 km ( w linii prostej) na północny – wschód od przedmiotowej nieruchomości. Działka posiada od strony wschodniej bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Nędzy Kubińca, będącej jezdnia asfaltową. W odległości ok. 600 m na południe od nieruchomości, przebiega ul. Strzelców Podhalańskich stanowiąca fragment drogi powiatowej nr 958, umożliwiająca bezpośredni dojazd do Zakopanego. Skomunikowanie Kościeliska z sąsiednimi miejscowościami zapewniają busy prywatnych przewoźników. Najbliższy dworzec autobusowy i kolejowy oddalone są o ok. 6 km na północny – wschód od działki ewid. nr 1981/2, zlokalizowane są w Zakopanem.

Zagospodarowanie działki:

Działka ewid. Nr 1981/2 posiada regularny kształt zbliżony do trapezu. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem pensjonatowym „MALWA”. Teren działki ogrodzony, zagospodarowany drzewami i krzewami ozdobnymi, częściowo utwardzony.

Uzbrojenie działki w instalacje:

Na terenie nieruchomości znajdują się urządzenia sieci: energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, teletechnicznej, c.o., a także instalacja odgromowa.

Konstrukcja budynku:

– fundamenty betonowe, ściany murowane, stropy żelbetowe, dach drewniany krokwiowo-płatwiowy pokryty blachą, schody żelbetonowe.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

  1. Wpłacenie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy Spółki – ALIOR BANK SA

nr 74 2490 0005 0000 4530 9057 8902, najpóźniej do dnia 26.06.2018r. do godz. 1200

  1. Wadium nabywcy, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.
  2. Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek 23%

VAT zgodnie z  przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

  1. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy uczestnik przetargu, mimo wyboru jego oferty, uchyla się od zawarcia umowy, której ważność zależy od spełnienia szczególnych wymagań przewidzianych w ustawie.  Wadium wpłacone przez oferenta, który odstąpił od przeprowadzenia przetargu lub którego oferta nie zostanie wybrana, zostanie mu zwrócone niezwłocznie w wysokości nominalnej wpłaconej kwoty, bez oprocentowania.
  2. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do wpłacenia wylicytowanej ceny z uwzględnieniem wniesionego wadium, przy zawarciu umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Umowa sprzedaży zostanie podpisana nie później niż w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu z zachowaniem obowiązujących przepisów w tym zakresie.
  3. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Informacje dotyczące przetargu i oferowanej nieruchomości można uzyskać w siedzibie Spółki – tel. (12) 623-38-31w godz. 7-15.