Działki budowlane Igołomia – sprzedaż

4 80x80 - Działki budowlane Igołomia - sprzedaż
Krzeszowice nieruchomość niezabudowana 7,5515ha, U4, MN1.1
13 sierpnia 2018
podanie sobie rąk
PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ AGREGATU UPRAWOWO SIEWNEGO
25 października 2018

Działki budowlane Igołomia – sprzedaż

Igołomia lipiec 2018 926x480 - Działki budowlane Igołomia - sprzedaż

Igołomia lipiec 2018 300x263 - Działki budowlane Igołomia - sprzedaż 

SPECYFIKACJA DZIAŁEK

 Planowana sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Lokalizacja: Igołomia, gmina Igołomia-Wawrzeńczyce, powiat krakowski, woj. małopolskie.

Uzbrojenie działek; możliwość podłączenia E,T,W,K

Dostępność komunikacyjna: bezpośredni dojazd do nieruchomości drogą asfaltową przecznicą z twa. Alei Kasztanowej, asfaltowej drogi prostopadłej do drogi krajowej relacji Kraków-Sandomierz (z zastrzeżeniem dotyczącym działek 640/34 i 640/35).

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania działki znajdują się w terenie zabudowy mieszkaniowo-usługowej MU3 z przeznaczeniem podstawowym: zabudowa mieszkaniowo-usługowa w układzie wolnostojącym, bliźniaczym lub szeregowym. Przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa nieuciążliwych usług wolnostojących oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w układzie wolnostojącym.

 

DZIAŁKA nr 640/31, niezabudowana o pow. 0,0877 ha KR1H/00022146/2,

/Działka objęta prawem pierwokupu na rzecz Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce./

Cena wywoławcza : 75 030 zł brutto (z Vat 23%)

 

DZIAŁKA nr 640/32, niezabudowana o pow. 0,0877 ha KR1H/00022146/2,

/Działka objęta prawem pierwokupu na rzecz Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce./

Cena wywoławcza : 75 030 zł brutto (z Vat 23%)

 

DZIAŁKA nr 640/33, niezabudowana o pow. 0,0877 ha KR1H/00022146/2,

/Działka objęta prawem pierwokupu na rzecz Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce./

Cena wywoławcza : 75 030 zł brutto (z Vat 23%)

 

DZIAŁKA nr 640/34, niezabudowana o pow. 0,0878 ha, KR1H/00022146/2 oraz udział w wysokości 1/2 w działce nr 640/36 (zapewnienie dostępu do drogi publicznej),

/Działka objęta prawem pierwokupu na rzecz Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce./

Cena wywoławcza : 75 030 zł brutto (z Vat 23%) – cena zawiera cenę działki 640/34 oraz udział ½ w działce 640/36.

 

DZIAŁKA nr 640/35, niezabudowana o pow. 0,0879 ha, KR1H/00022146/2 oraz udział w wysokości 1/2 w działce nr 640/36 (zapewnienie dostępu do drogi publicznej),

/Działka objęta prawem pierwokupu na rzecz Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce./

Cena wywoławcza : 75 030 zł brutto (z Vat 23%) – cena zawiera cenę działki 640/35 oraz udział ½ w działce 640/36.