Działki budowlane Igołomia – sprzedaż

WYPRZEDAŻ 80x80 - Działki budowlane Igołomia - sprzedaż
WYPRZEDAŻ W CENTRUM OGRODNICZYM Kraków ul. Rydla 53-55
3 sierpnia 2018
ZDJ Przedstawiciel Handlowy Dominik Gnaś 80x80 - Działki budowlane Igołomia - sprzedaż
Nowy Przedstawiciel handlowy w firmie KHiNO POLAN Sp. z o.o.
8 listopada 2018

Działki budowlane Igołomia – sprzedaż

Igołomia lipiec 2018 926x480 - Działki budowlane Igołomia - sprzedaż

Igołomia lipiec 2018 300x263 - Działki budowlane Igołomia - sprzedaż 

SPECYFIKACJA DZIAŁEK

 Planowana sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Lokalizacja: Igołomia, gmina Igołomia-Wawrzeńczyce, powiat krakowski, woj. małopolskie.

Uzbrojenie działek; możliwość podłączenia E,T,W,K

Dostępność komunikacyjna: bezpośredni dojazd do nieruchomości drogą asfaltową przecznicą z twa. Alei Kasztanowej, asfaltowej drogi prostopadłej do drogi krajowej relacji Kraków-Sandomierz (z zastrzeżeniem dotyczącym działek 640/34 i 640/35).

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania działki znajdują się w terenie zabudowy mieszkaniowo-usługowej MU3 z przeznaczeniem podstawowym: zabudowa mieszkaniowo-usługowa w układzie wolnostojącym, bliźniaczym lub szeregowym. Przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa nieuciążliwych usług wolnostojących oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w układzie wolnostojącym.

 

DZIAŁKA nr 640/31, niezabudowana o pow. 0,0877 ha KR1H/00022146/2,

/Działka objęta prawem pierwokupu na rzecz Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce./

Cena wywoławcza : 75 030 zł brutto (z Vat 23%)

 

DZIAŁKA nr 640/32, niezabudowana o pow. 0,0877 ha KR1H/00022146/2,

/Działka objęta prawem pierwokupu na rzecz Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce./

Cena wywoławcza : 75 030 zł brutto (z Vat 23%)

 

DZIAŁKA nr 640/33, niezabudowana o pow. 0,0877 ha KR1H/00022146/2,

/Działka objęta prawem pierwokupu na rzecz Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce./

Cena wywoławcza : 75 030 zł brutto (z Vat 23%)

 

DZIAŁKA nr 640/34, niezabudowana o pow. 0,0878 ha, KR1H/00022146/2 oraz udział w wysokości 1/2 w działce nr 640/36 (zapewnienie dostępu do drogi publicznej),

/Działka objęta prawem pierwokupu na rzecz Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce./

Cena wywoławcza : 75 030 zł brutto (z Vat 23%) – cena zawiera cenę działki 640/34 oraz udział ½ w działce 640/36.

 

DZIAŁKA nr 640/35, niezabudowana o pow. 0,0879 ha, KR1H/00022146/2 oraz udział w wysokości 1/2 w działce nr 640/36 (zapewnienie dostępu do drogi publicznej),

/Działka objęta prawem pierwokupu na rzecz Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce./

Cena wywoławcza : 75 030 zł brutto (z Vat 23%) – cena zawiera cenę działki 640/35 oraz udział ½ w działce 640/36.