PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NA ZAKUP AGREGATU UPRAWOWO SIEWNEGO

podanie sobie rąk
PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ AGREGATU UPRAWOWO SIEWNEGO
25 października 2018
ZDJ Przedstawiciel Handlowy Dominik Gnaś 80x80 - PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NA ZAKUP AGREGATU UPRAWOWO  SIEWNEGO
Nowy Przedstawiciel handlowy w firmie KHiNO POLAN Sp. z o.o.
8 listopada 2018

PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NA ZAKUP AGREGATU UPRAWOWO SIEWNEGO

podanie sobie rąk

 

Krakw, dnia 25.10.2018r

 

Krakowska  Hodowla  i Nasiennictwo  Ogrodnicze POLAN Sp. z o.o. z siedzibą
w  Krakowie ul. Rydla 53/55 ogłasza:

PISEMNY PRZETARG OFERTOWY

na zakup

AGREGATU  UPRAWOWO   SIEWNEGO

LION 303 + VITASEM 302 A

 

 1. Przedmiot zamówienia: AGREGAT UPRAWOWO   SIEWNY LION 303 + VITASEM 302 A firmy Poettinger

Specyfikacja przedmiotu zamówienia:

Szerokość robocza 3m

Wał ugniatający tnący Packera  o średnicy 550 mm

Zęby robocze 18×320 mm

Skrzynia siewnika o pojemności 1000 l

Redlice talerzowe pojedyncze z rolkami dogniatającymi

Komputer sterujący Compass

cieżkowanie elktroniczne z komputera

Czujniki wałka wysiewającego

Podest roboczy

Zagarniacz perfect

Oświetlenie robocze

Znaczniki ścieżek przedwschodowe

 

 1. Postępowanie przetargowe będzie  przeprowadzone  w  oparciu  o  następujące  zasady:
 2. Przetarg ma  charakter  pisemnego  przetargu  ofertowego
 3. Oferty należy  składać  w  zamkniętych  kopertach  z  dopiskiem: „Przetarg na zakup agregatu uprawowo-siewnego LION 303 + Vitasem 302A”  do  dnia  11.2018r. do godz.  14.00, przesyłką pocztową/ kurierem lub osobiście w  sekretariacie KHiNO  POLAN Sp. z o.o w  Krakowie  ul. Rydla 53/5.
 4. Oferty, które wpłyną po terminie lub nie będą spełniać warunków przetargu zostaną odrzucone.
 5. Oferta powinna  zawierać:

– opis i specyfikację przedmiotu zamówienia

– oznaczenie firmy, adres

– cenę zakupu netto

– warunki płatności

– termin realizacji zamówienia

– warunki gwarancji

– miejsce odbioru

– termin ważności oferty

– podpisy  osób  uprawnionych  do  reprezentacji

– oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami niniejszego zapytania

 1. Postępowanie przetargowe  przeprowadzi  3-osobowa  komisja  powołana  przez  Prezesa Zarządu
 2. Otwarcie ofert  nastąpi  w  dniu 09.11.2018r. o godz. 9.00
 3. O wyborze oferty zadecydują najkorzystniejsze zaoferowane warunki
 4. Organizator zastrzega  sobie  prawo  zamknięcia  przetargu  bez  wybrania  którejkolwiek z  ofert,  bez  podania  przyczyny  na  każdym  jego
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych negocjacji z oferentami.
 6. Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2001r. Prawo zamówień publicznych.

Upoważnionym do udzielania dodatkowych informacji dotyczących zapytania ofertowego jest Pan Andrzej Szcześniak tel. 12 623 38 34