Spółka POLAN – Zakład w Krzczonowie zajął III miejsce w produkcji mleka w woj. świętokrzyskim

medal mały 80x80 - Spółka POLAN - Zakład w Krzczonowie zajął III miejsce w produkcji mleka w woj. świętokrzyskim
Firma POLAN Sp. z o.o. otrzymała Medal Honorowy „Zasłużony dla Eksportu”.
22 marca 2019
Pisemny przetarg ofertowy na zakup OPRYSKIWACZA POLOWEGO – ZAWIESZONEGO
16 kwietnia 2019

Spółka POLAN – Zakład w Krzczonowie zajął III miejsce w produkcji mleka w woj. świętokrzyskim

krzczonów nagroda1 - Spółka POLAN - Zakład w Krzczonowie zajął III miejsce w produkcji mleka w woj. świętokrzyskim

 

Dnia 20.03.2019r Spółka POLAN, Zakład w Krzczonowie zajął III miejsce w kat. od 51-200 szt. w produkcji mleka w woj. świętokrzyskim: 10 775kg mleka od stada liczącego średnio 65,1 krów.

krzczonów nagroda 212x300 - Spółka POLAN - Zakład w Krzczonowie zajął III miejsce w produkcji mleka w woj. świętokrzyskim