Pisemny przetarg ofertowy na zakup PRASY ROLUJĄCEJ ZMIENNOKOMOROWEJ Z ROTOREM I NOŻAMI

Rydla Centrum
INFORMACJA – OD 01.06.2019R. ZMIANA GODZIN OTWARCIA CENTRUM OGRODNICZEGO
24 maja 2019
OFERTA PRACY 1 80x80 - Pisemny przetarg ofertowy na zakup PRASY ROLUJĄCEJ ZMIENNOKOMOROWEJ Z ROTOREM I NOŻAMI
OFERTA PRACY
11 czerwca 2019

Pisemny przetarg ofertowy na zakup PRASY ROLUJĄCEJ ZMIENNOKOMOROWEJ Z ROTOREM I NOŻAMI

Przetarg na zakup prasy rolującej zmiennokomorowej z rotorem i nożami

 

Krakowska Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze POLAN Sp. z o.o. z siedzibą
w Krakowie ul. Rydla 53/55 ogłasza:

PISEMNY PRZETARG OFERTOWY

na zakup

PRASY ROLUJĄCEJ ZMIENNOKOMOROWEJ Z ROTOREM I NOŻAMI

 

I. Przedmiot zamówienia: PRASA ROLUJĄCA ZMIENNOKOMOROWA

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

– Prasa z rotorem i nożami

– 6 pasów o szerokości 179 mm

– Regulowany dyszel

– Obwiązywanie siatką i folią

– Regulowana geometria rdzenia beli w 4 pozycjach manualnie

– EASYTRONIC panel kontrolny

– Szerokość beli 1200 mm

– Wałek szerokokątny ze sprzęgłem od strony ciągnika

– Elektryczna regulacja wymiarów beli od 500 do 1650 mm

– Kompresja hydrauliczna

– Automatyczne smarowanie łańcuchów

– Sygnalizator załadunku

– Hydrauliczne podnoszony podbieracz

– Przekładnia napędowa 540 obr/min

– Światła ruchu drogowego

– Hamulec postojowy

– Koła 19.0/45-17

– Podbieracz 2200mm

– Minimalne zapotrzebowanie mocy – 70KM

– Regulacja ciśnienia roboczego manualnie na maszynie (max 240 bar)

– System cięcia 13 noży zabezpieczonych indywidualnie sprężyną

– Zestaw przeciwnożny

– Wyrzutnik bel

Oczekiwany termin dostawy: do 15 lipca 2019r.

 

II. Postępowanie przetargowe będzie przeprowadzone w oparciu o następujące zasady:

  1. Przetarg ma charakter pisemnego przetargu ofertowego

2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Przetarg – PRASY ROLUJĄCEJ ZMIENNOKOMOROWEJ Z    ROTOREM I NOŻAMI” do dnia 19.06.2019 do godz. 14.00, przesyłką pocztową/ kurierem lub osobiście w sekretariacie KHiNO  POLAN Sp. z o.o w Krakowie ul. Rydla 53/55.

3. Oferty, które wpłyną po terminie lub nie będą spełniać warunków przetargu zostaną odrzucone.

4. Oferta powinna zawierać:

– opis i specyfikację oferowanego przedmiotu

– oznaczenie firmy, adres

– oferowaną cenę sprzedaży netto

– warunki płatności

– termin realizacji zamówienia

– warunki gwarancji

– miejsce odbioru

– termin ważności oferty

– podpisy osób uprawnionych do reprezentacji

– oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami niniejszego zapytania

5. Postępowanie przetargowe przeprowadzi 3-osobowa komisja powołana przez Prezesa Zarządu

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.06.2019r. o godz. 9.00

7. O wyborze oferty zadecydują najkorzystniejsze zaoferowane warunki

8. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny na każdym jego etapie.

9.Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych negocjacji z oferentami.

10. Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2001r. Prawo zamówień publicznych.

Upoważnionym do udzielania dodatkowych informacji dotyczących zapytania ofertowego jest Pan Stanisław Rosiek tel.       668 645 865