Ogłoszenie: sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1981/2 w Kościelisku

lT45do8c 80x80 - Ogłoszenie: sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1981/2 w Kościelisku
Targi Polagra-Premiery Poznań 17-19 styczeń 2020
14 stycznia 2020
Gardenia 2020 e1573825423431 80x80 - Ogłoszenie: sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1981/2 w Kościelisku
Targi Gardenia w Poznaniu 13-15 luty 2020
15 stycznia 2020

Ogłoszenie: sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1981/2 w Kościelisku

20190627 094533 002 576x480 - Ogłoszenie: sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1981/2 w Kościelisku

 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU

Krakowska Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze
POLAN Spółka z o.o. w Krakowie ,
ul. Rydla 53-55, 30-130 Kraków
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości, który odbędzie się w Krakowie
w dniu 7 kwietnia 2020 roku, o godz. 10.00,
w siedzibie Spółki KHiNO POLAN w Krakowie przy ul. Rydla 53-55, w sali konferencyjnej.

 

Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1981/2 o powierzchni 0,1000 ha, zabudowanej budynkiem pensjonatowym „MALWA” o powierzchni użytkowej 316,86 m2, objętej księgą wieczystą o numerze NS1Z/00010783/3. Nieruchomość położona jest w Kościelisku przy ul. Nędzy Kubińca 258, w gminie Kościelisko, w powiecie tatrzańskim.

 

Cena wywoławcza 955 000,00 + VAT
Wadium: 100 000,00 zł, postąpienie: 10 000,00zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2020 r. o godz.10.00

 

 

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

Nieruchomość położona jest w terenach objętych ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części obszaru wsi Kościelisko w Gminie Kościelisko – Uchwała Nr IX/56/03 Rady Gminy Kościelisko z dnia 23 września 2003r. zmienionym uchwałą nr XIV/75/07 Rady Gminy Kościelisko z 30 października 2007r. Nieruchomość położona jest w terenie oznaczonym symbolem M19 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Teren oznaczony symbolem M19 przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową, mieszkaniowo pensjonatową oraz związaną z nieuciążliwą działalnością usługową i gospodarczą, w tym rolniczą oraz niezbędne, wewnętrzne drogi dojazdowe i towarzyszącą infrastrukturę techniczną.

Lokalizacja:

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w woj. małopolskim, powiecie tatrzańskim, w gminie Kościelisko, miejscowość Kościelisko, obręb 0401, ul. Nędzy Kubińca 258. Nieruchomość zlokalizowana jest w centralnej części gminy, w odległości ok. 5 km od centrum Zakopanego, ok. 114 km od centrum Krakowa, ok 600 m od drogi wojewódzkiej nr 958 w południowo zachodniej części województwa małopolskiego (relacji Chabówka –  Zakopane) i ok. 900 m od Tatrzańskiego Parku Narodowego. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajdują się m.in. zbocza Pasm Gubałowskich, z pięknym widokiem na Tatry. Sąsiedztwo stanowi również zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, łąki i pastwiska, pensjonaty, restauracje, pokoje gościnne, sklepy, placówka bankowa , zespół szkół, urząd gminy, stacja paliw, apteka, kompleks tras narciarskich.

Działka posiada od strony wschodniej bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Nędzy Kubińca, będącej jezdnią asfaltową. W promieniu kilkudziesięciu metrów od nieruchomości znajdują się przystanki linii autobusowych.

Zagospodarowanie działki:

Działka ewid. Nr 1981/2 o powierzchni 1000 m² posiada regularny kształt zbliżony do trapezu. Ukształtowanie terenu z lekkim skłonem w kierunku drogi dojazdowej.  Nieruchomość zabudowana  jest  czterokondygnacyjnym  budynkiem pensjonatowym „MALWA”. Teren działki ogrodzony, zagospodarowany drzewami i krzewami ozdobnymi, podjazd i parking utwardzony.

Uzbrojenie działki w instalacje:

Na terenie nieruchomości znajdują się urządzenia sieci: energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, teletechnicznej, c.o., a także instalacja odgromowa.

Konstrukcja budynku:

– fundamenty betonowe, ściany murowane, stropy żelbetowe, dach drewniany krokwiowo-płatwiowy pokryty blachą, schody żelbetonowe.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1. Wpłacenie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy Spółki – KBS Kraków  nr 27 8591 0007 0020 0093 0570 0001, najpóźniej do dnia 07.04.2020r. do godz. 10.00
2. Wadium nabywcy, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.
3. Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek 23%  + VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.
4. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy uczestnik przetargu, mimo wyboru jego oferty, uchyla się od zawarcia umowy, której ważność zależy od spełnienia szczególnych wymagań    przewidzianych w ustawie. Wadium wpłacone przez oferenta, który odstąpił od przeprowadzenia przetargu lub którego oferta nie zostanie wybrana, zostanie mu zwrócone niezwłocznie w wysokości nominalnej wpłaconej kwoty, bez oprocentowania.
5. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do wpłacenia 40% wartości wylicytowanej ceny z uwzględnieniem wniesionego wadium, przy zawarciu przedwstępnej umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Warunkowa umowa sprzedaży zostanie podpisana nie później niż w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Umowa przeniesienia własności nieruchomości w formie aktu notarialnego zostanie zawarta po uzyskaniu informacji o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu przez Krajowy Zasób Nieruchomości.

6. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Informacje dotyczące przetargu i oferowanej nieruchomości można uzyskać w siedzibie Spółki – tel. (12) 623-38-31w godz. 7-15.

 

 

 

Informujemy, że w sprawie sprzedaży nieruchomości osobą do kontaktu jest Pan Andrzej Szcześniak.

e-mail: techn@nasiona.pl

tel: 601 427 066

 

 

 

 

20190627 094556 002 1 225x300 - Ogłoszenie: sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1981/2 w Kościelisku

 

20190627 100744 002 225x300 - Ogłoszenie: sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1981/2 w Kościelisku

 

 

20190627 094521 002 225x300 - Ogłoszenie: sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1981/2 w Kościelisku

 

 

20190627 100113 002 225x300 - Ogłoszenie: sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1981/2 w Kościelisku