Ogłoszenie: sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1981/2 w Kościelisku