PlantiCo zaprasza do składania ofert na dostawę zbieracza do warzyw oraz przenośnika z napędem elektrycznym  

Przetarg – Regały Zielonki
25 czerwca 2020
20190627 094533 002 576x480 80x80 - PlantiCo zaprasza do składania ofert na dostawę zbieracza do warzyw oraz przenośnika z napędem elektrycznym  
Przetarg Malwa 30.07.2020
6 lipca 2020

PlantiCo zaprasza do składania ofert na dostawę zbieracza do warzyw oraz przenośnika z napędem elektrycznym  

PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o.

zaprasza do składania ofert na dostawę zbieracza do warzyw oraz przenośnika z napędem elektrycznym

 

 

Opis przedmiotu zamówienia:

 

 1. zbieracz do warzyw takich jak cebula, burak ćwikłowy, z możliwością zbioru ogórka nasiennego (zbiór jednokrotny). Wymagane jest aby maszyna była nowa, zbierała w/w warzywa z uprzednio usypanych na polu wałów i transportowała je na przyczepy w jak najmniejszym stopniu uszkadzając zbierany i transportowany produkt.

 

 1. przenośnik z napędem elektrycznym umożliwiający ręczną selekcję przemieszczającego się towaru (warzywa – cebula, ogórek, burak ćwikłowy, marchew). Wymaga się aby: urządzenie było nowe, posiadało możliwość regulacji wysokości roboczej przenośnika, typ taśmociągu był rolkowy, producent urządzenia dostosował długość roboczą urządzenia pod konkretne wymagania klienta.

 

Miejsce realizacji: Nochowo, ul. Lipowa 22, 63-100 Śrem, woj. wielkopolskie

Sposób płatności: przelew

 

Sposób złożenia oferty:

 1. Oferty należy składać w PLN w cenach netto do dnia 17.07.2020 do godz. 10 tylko drogą mailową na adres: przetargi@plantico.pl w tytule wiadomości „Przetarg – zbieracz do warzyw / przenośnik”
 1. Proponowana przez Oferenta cena zawiera wszystkie koszty, również te związane z dostarczeniem, montażem, uruchomieniem, przeszkoleniem itp.
 2. Oferent nie ma obowiązku złożenia oferty na wszystkie przedmioty zamówienia wymienione w zapytaniu.
 3. Zamawiający dokona w dniu 17.07.2020 r. o godz. 13 wyboru oferty kierując się kryteriami: cena /50%/ i dopasowanie urządzenia do potrzeb zamawiającego /50%/.
 4. Należy złożyć oświadczenie o 7 dniowym terminie związania ofertą – liczona jest data od 17.07.2020 r.
 5. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy o zamówieniach publicznych oraz przedmiotowe postępowanie nie stanowi aukcji ani przetargu w rozumieniu art. 701 k.c.
 6. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:

Maciej Donaj +48 502 441 928 e-mail: spojnia.produkcja@cop.pl

 

PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. deklarują, że w ciągu 3 dni roboczych poinformują Oferenta
o przyjęciu lub odrzuceniu oferty.

Zarząd PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn oraz przeprowadzenia dodatkowych negocjacji w przypadku złożenia przez Oferentów równorzędnych ofert.