PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę przyczepy do przewozu bel oraz kompletny zestaw do produkcji pasz sypkich

20190627 094533 002 576x480 80x80 - PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o.  zaprasza do składania ofert na dostawę przyczepy do przewozu bel oraz kompletny zestaw do produkcji pasz sypkich
Przetarg Malwa 30.07.2020
6 lipca 2020
20200710 170226 3 80x80 - PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o.  zaprasza do składania ofert na dostawę przyczepy do przewozu bel oraz kompletny zestaw do produkcji pasz sypkich
V Festiwal Kwiatów Jadalnych 2020
15 lipca 2020

PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę przyczepy do przewozu bel oraz kompletny zestaw do produkcji pasz sypkich

PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o.

zaprasza do składania ofert na dostawę przyczepy do przewozu bel oraz

kompletny zestaw do produkcji pasz sypkich

PlantiCo Ogłoszenie przyczepa i mieszalnik pasz lipiec 2020

PlantiCo Ogłoszenie przyczepa i mieszalnik pasz Nochowo lipiec 2020 wer II

Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przyczepa do przewozu bel o następujących parametrach technicznych:

 

Ładowność techniczna – 11-14 t Zawieszenie 3 osiowe resorowane

Dwie ruchome burty, łańcuchy podtrzymujące burtę

Hamulec pneumatyczny dwuprzewodowy, tylne zabezpieczenie przeciwnajazdowe Instalacja elektryczna z oświetleniem

 

Rozmiar ogumienia 500/50R17

 

 1. Kompletny zestaw do produkcji pasz sypkich o następujących parametrach:

Rozdrabniacz bijakowy ssąco- tłoczący 11 kW Komplet filtrów i worków

Minimum 10 m węża ssącego, ssawa, minimum 3 m węża tłoczącego Mieszalnik pasz sypkich o pojemności 1.000 kg, waga elektroniczna

 

Miejsce dostawy: Nochowo, ul. Lipowa 22, 63-100 Śrem, woj. wielkopolskie

 

Sposób płatności: przelew – 14 dni po dostawie i uruchomieniu.

 

Sposób złożenia oferty:

 1. Oferty należy składać w PLN w cenach netto do dnia 24.07.2020 do godz. 10 tylko drogą mailową na adres: przetargi@plantico.pl w tytule wiadomości „Przetarg – przyczepa do bel / zestaw do produkcji pasz”

 

 1. Proponowana przez Oferenta cena zawiera wszystkie koszty, również te związane z dostarczeniem, montażem, uruchomieniem, przeszkoleniem itp.

 

 1. Oferent nie ma obowiązku złożenia oferty na wszystkie przedmioty zamówienia wymienione w zapytaniu.

 

 1. Zamawiający dokona w dniu 24.07.2020 r. o godz. 12 wyboru oferty kierując się kryteriami: cena /50%/ i dopasowanie urządzenia do potrzeb zamawiającego /50%/.

 

 1. Należy złożyć oświadczenie o 7 dniowym terminie związania ofertą – liczona jest data od 24.07.2020 r.

 

 1. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy o zamówieniach publicznych oraz przedmiotowe postępowanie nie stanowi aukcji ani przetargu w rozumieniu art. 701 k.c.

 

 1. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:

Maciej Donaj +48 515 045 380 e-mail: spojnia.produkcja@cop.pl

 

PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. deklarują, że w ciągu 3 dni roboczych poinformują Oferenta o przyjęciu lub odrzuceniu oferty.

 

Zarząd PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn oraz przeprowadzenia dodatkowych negocjacji w przypadku złożenia przez Oferentów równorzędnych ofert.