PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę nawozów wg poniższego zestawienia

20200710 170226 3 80x80 - PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę nawozów wg poniższego zestawienia
V Festiwal Kwiatów Jadalnych 2020
15 lipca 2020
PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę i montaż przemysłowych drukarek do maszyn pakujących nasiona
27 lipca 2020

PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę nawozów wg poniższego zestawienia

PlantiCo Ogłoszenie nawozy lipiec 2020-sig-sig-sig

PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o.

zaprasza do składania ofert na dostawę nawozów wg poniższego zestawienia

lp.

przedmiot zamówienia

ilość

miejsce dostawy

1.

HOLIST PK 16-28

48 t

Kalinowa k. Kutna

96 t

Kadzewo k. Śremu

48 t

Krzczonów k. Kazimierza Wielka

24 t

Dziekanowice k. Krakowa

2.

POLIFOSKA 8 lub 6

48 t

Waganiec

3.

SALETRZAK 27N

24 t

Kadzewo k. Śremu

12 t

Krzczonów k. Kazimierza Wielka

4.

FOLIQ AMINOWIGOR

100 litr

Waganiec

Sposób złożenia oferty:

 1. Oferty należy składać w PLN w cenach netto do dnia 28.07.2020 do godz. 10 tylko drogą mailową na adres: przetargi@plantico.pl.

 1. Cena jest ceną w dniu dostawy i uwzględnia koszt dostawy, z terminem płatności w 2 wariantach:

  1. 30 dni po dostawie

  2. wielokrotność 30 dni z określeniem warunków zapłaty.

 2. Miejsce i termin dostawy: do 10.08.2020 r: zgodnie z zapytaniem

  1. wariantowo dopuszcza się złożenie oferty na nawozy zamienne.

 3. Zamawiający dokona w dniu 28.07.2020 r. o godz. 1230 wyboru oferty z uwzględnieniem przede wszystkim oferowanej ceny i terminu zapłaty.

 1. Oferent nie ma obowiązku złożenia oferty na wszystkie produkty wymienione w zapytaniu.

 2. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy o zamówieniach publicznych oraz przedmiotowe postępowanie nie stanowi aukcji ani przetargu w rozumieniu art. 701 k.c.

 1. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 505 418 661 lub adresem mailowym spojnia.bhp@cop.pl

 1. PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. deklarują, że w ciągu 3 dni roboczych poinformują Oferenta o przyjęciu lub odrzuceniu oferty.

 1. PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn na każdym etapie oraz przeprowadzenia dodatkowych negocjacji w przypadku złożenia przez Oferentów równorzędnych ofert