Składanie ofert na dostawę 2 urządzeń termostatycznych na potrzeby Laboratorium Oceny Nasion – Zakład Gołębiew

praca oferta 80x80 - Składanie ofert na dostawę 2 urządzeń termostatycznych na potrzeby Laboratorium Oceny Nasion - Zakład Gołębiew
Oferta Pracy
18 września 2020
PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. ogłasza w dniu 16.10.2020r. w Zakładzie Hodowlano Nasiennym POLAN w Krakowie przy ul. Rydla 53-55 nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż dwóch nieruchomości:
30 września 2020

Składanie ofert na dostawę 2 urządzeń termostatycznych na potrzeby Laboratorium Oceny Nasion – Zakład Gołębiew

„PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki” Sp. z o.o.

zaprasza do składania ofert na dostawę 2 urządzeń termostatycznych na potrzeby Laboratorium Oceny Nasion – Zakład Gołębiew

 

Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Dostawa i instalacja 2 urządzeń termostatycznych (szaf termostatycznych)

Parametry techniczne i jakościowe:

 1. pojemność robocza komory 600-800 l,
 2. funkcja fotoperiodu (symulacja dnia i nocy),
 3. wymuszony obieg powietrza, regulacja temperatury: co 0,1 0C,
 4. zakres temperatury min 3-40 0C (lub szerszy zakres),
 5. wnętrze ze stali nierdzewnej lub aluminium,
 6. zabezpieczenie z DIN 12880,
 7. zasilanie 50Hz: 230 V,
 8. sterownik,
 9. liczba półek min 6 szt.
 10. oferta powinna zawierać szczegółowe parametry szaf termostatycznych, cenę z dostawą, warunki i czas gwarancji.
 11. Termin realizacji: do 15.11.2020 r.
 12. Miejsce dostawy: Zakład Hodowlano-Nasienny Gołębiew Nowy 1, 99-300 Kutno
 13. Sposób i termin płatności: przelew 14 dni po uruchomieniu

 Sposób złożenia oferty:

 

 • Oferty należy składać do dnia 30.09.2020 do godz. 10.00 wyłącznie drogą mailową na adres przetargi@plantico.pl z dopiskiem w temacie wiadomości „Szafy termostatyczne”.
 • Proponowana przez Oferenta cena jest za wykonanie całego zadania opisanego w pkt 1.
 • Zamawiający dokona w dniu 30.09.2020 r. o godz. 11.00 wyboru oferty kierując się kryteriami: cena /50%/, dopasowanie oferty do potrzeb zamawiającego /50%/.
 • Należy złożyć oświadczenie o 7 dniowym terminie związania ofertą – liczona jest data od 30.09.2020 r.
 • Zamówienie nie podlega przepisom ustawy o zamówieniach publicznych oraz przedmiotowe postępowanie nie stanowi aukcji ani przetargu w rozumieniu art. 701c.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: Magdalena Dopadlik
  (24) 254 24 10 wew. 216 lub e-mail magdalena.dopadlik@plantico.pl
 • PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. deklaruje, że w ciągu 3 dni roboczych poinformuje Oferenta o przyjęciu lub odrzuceniu oferty.

PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn na każdym etapie oraz przeprowadzenia dodatkowych negocjacji w przypadku złożenia przez Oferentów równorzędnych ofer