PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie ogrodzenia wraz z bramą automatyczną przesuwną w PlantiCo Zielonki Sp.z o. o. Z.H.N. POLAN Kraków ul. Rydla 53/55

PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. ogłasza w dniu 16.10.2020r. w Zakładzie Hodowlano Nasiennym POLAN w Krakowie przy ul. Rydla 53-55 nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż dwóch nieruchomości:
30 września 2020
PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na remont i przebudowę budynku do suszenia i krótkotrwałego przechowywania nasion
9 października 2020

PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie ogrodzenia wraz z bramą automatyczną przesuwną w PlantiCo Zielonki Sp.z o. o. Z.H.N. POLAN Kraków ul. Rydla 53/55

Ogłoszenie na ogrodzenie Kraków Rydla 102020

Opis przedmiotu zamówienia
1. Ogrodzenie – panel ogrodzeniowy z podmurówką betonową ok. 40m
a. panel ogrodzeniowy 3D ocynkowany kolor zielony RAL 6005 wysokości 1530mm x2500mm grubość drutu w wypełnieniu 5mm
b. słupki 60x40mm ocynkowane kolor zielony RAL 6005 mocowanie paneli obejmą w kolorze
c. podmurówka – łącznik betonowy 2500mm x 200mm
2. Brama przesuwna z przeciwwagą o długości ok.7000mm wysokość 1700mm – dostosowana do ogrodzenia. Rama konstrukcyjna z profila 60x40mm ocynkowanego w kolorze zielony RAL 6005 wzmocniona pośrodku w dwóch punktach wypełnienie panel ogrodzeniowy kolor zielony RAL 6005 z drutu 5mm (dostawa plus montaż)
3. Wykonanie stopy betonowej pod bramę przesuwną.
4. Automat do bramy: zestaw automatyki zawierający siłownik, fotokomórki, lampkę sygnalizacyjną, dwa piloty, modem GSM (dzwonienie do bramy), rozprowadzenie przewodów w świetle bramy (dostawa plus montaż)
5. Doprowadzenie prądu do siłownika (odległość do najbliższej rozdzielni około 15 m częściowo utwardzone.

Oferta powinna zawierać cenę i opis wykonania zadania.

Termin realizacji: do 20.11.2020 r.
Miejsce wykonania: Zakład Hodowlano-Nasienny POLAN ul. Rydla 53/55, 30-001 Kraków
Sposób i termin płatności: przelew 14 dni po zakończeniu prac.
Sposób złożenia oferty:
• Oferty należy składać do dnia 16.10.2020r. do godz. 1000 wyłącznie drogą mailową na adres przetargi@plantico.pl z dopiskiem w temacie wiadomości „Ogrodzenie Kraków Rydla”.
• Proponowana przez Oferenta cena jest za wykonanie całego opisanego zadania.
• Zamawiający dokona w dniu 16.10.2020r. o godz. 1100 wyboru oferty kierując się kryteriami: cena /50%/, dopasowanie oferty do potrzeb zamawiającego /50%/.
• Zamówienie nie podlega przepisom ustawy o zamówieniach publicznych oraz przedmiotowe postępowanie nie stanowi aukcji ani przetargu w rozumieniu art. 701 k.c.
• Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
• Andrzej Szcześniak tel. 601427066
• PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. deklaruje, że w ciągu 3 dni roboczych poinformuje Oferenta o przyjęciu lub odrzuceniu oferty.
• PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn na każdym etapie oraz przeprowadzenia dodatkowych negocjacji w przypadku złożenia przez Oferentów równorzędnych ofert.