Nieograniczony przetarg ofertowy

shutterstock 314163662 800x600 80x80 - Nieograniczony przetarg ofertowy
Zapraszamy do składania ofert na dostawę nasion kukurydzy 🌽🌽🌽
28 stycznia 2021
nawozy strykow oferta 80x80 - Nieograniczony przetarg ofertowy
PlantiCo zaprasza do składania ofert na dostawę nawozów
8 lutego 2021

Nieograniczony przetarg ofertowy

przetarg - Nieograniczony przetarg ofertowy

PlantiCo sprzet w Nochowie 02022021

PlantiCo Zielonki Sp. z o.o.
ogłasza w dniu 18.02.2021 r. o godz. 11.00
w siedzibie Zakładu Hodowlano-Nasiennego „Spójnia” w Nochowie ul. Lipowa 22, 63-100 Śrem
nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż
1. Ciągnik rolniczy Ursus 1734, rok prod. 2000, stan licznika 6790 mth , nr rej. WZ579J, do remontu – cena wywoławcza 47.000,- zł., (w tym podatek VAT), wadium – 2.400,- zł., postąpienie – 500,- zł.;
2. Ciągnik rolniczy Ursus c 355, rok prod. 1976, nr rej. PNX 3988, do remontu – cena wywoławcza 9.500,- zł., (w tym podatek VAT), wadium – 500,- zł., postąpienie – 100,- zł.;
3. Kombajn Bizon Z056, rok prod. 1977, – cena wywoławcza 7.000,- zł., (w tym podatek VAT), wadium – 350,- zł., postąpienie – 100,- zł.;
4. Przyczepa Sanok D-55 wywrotka, rok prod. 1989, nr rej. PNF 141D – cena wywoławcza 5.200,- zł., (w tym podatek VAT), wadium – 300,- zł., postąpienie – 100,- zł.;
5. Przyczepa Sanok D-50, rok prod. 1977, nr rej. PNE 424B – cena wywoławcza 4.000,- zł., (w tym podatek VAT), wadium – 200,- zł., postąpienie – 100,- zł.;
6. Przyczepa Sanok D-50, rok prod. 1977, nr rej. PNE 426B – cena wywoławcza 4.000,- zł., (w tym podatek VAT), wadium – 200,- zł., postąpienie – 100,- zł.;
7. Przyczepa specjalizowana niskopodłogowa POM Śrem T0-36, rok prod. 1977, nr rej. PSE 71PF – cena wywoławcza 4.700,- zł., (w tym podatek VAT), wadium – 250,- zł., postąpienie – 100,- zł.;
8. Agregat uprawowy U-750 Kombi 4,2 m, rok prod. 2002 – cena wywoławcza 8.800,- zł., (w tym podatek VAT), wadium – 450,- zł., postąpienie – 100,- zł.;
9. Wóz paszowy Trioliet Gigant 900, rok prod. 2007, – cena wywoławcza 1.800,- zł., (w tym podatek VAT), wadium – 100,- zł., postąpienie – 100,- zł.;
10. Wózek widłowy Zremb GPW 2010E, rok prod. 1996, stan licznika 1800 mth, – cena wywoławcza 5.500,- zł., (w tym podatek VAT), wadium – 300,- zł., postąpienie – 100,- zł.;
11. Prasa Sipma Z-224, rok prod. 1988, – cena wywoławcza 4.000,- zł., (w tym podatek VAT), wadium – 200,- zł., postąpienie – 100,- zł.;
12. Pług Fortschritt B200/5, rok prod. 1983, – cena wywoławcza 2.500,- zł., (w tym podatek VAT), wadium – 150,- zł., postąpienie – 100,- zł.;
13. Pług 4 skibowy zagonowy tzw. „ruski”, – cena wywoławcza 1.600,- zł., (w tym podatek VAT), wadium – 150,- zł., postąpienie – 100,- zł.;
14. Pług 4 skibowy zagonowy tzw. „ruski”, – cena wywoławcza 1.600,- zł., (w tym podatek VAT), wadium – 150,- zł., postąpienie – 100,- zł.;
15. Pług 3 skibowy zagonowy U023, rok prod. 1978 – cena wywoławcza 1.000,- zł., (w tym podatek VAT), wadium – 100,- zł., postąpienie – 100,- zł.;
16. Ładowacz UHNZ 500, rok prod. 1976, brak pompy – cena wywoławcza 1.200,- zł., (w tym podatek VAT), wadium – 100,- zł., postąpienie – 100,- zł.;
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. Złożenie oferty do dnia 18.02.2021r. godz. 10.00 w sekretariacie Zakładu lub listownie na adres PlantiCo Zielonki sp. z o.o. Nochowo ul. Lipowa 22, 63-100 Śrem z dopiskiem: „Oferta na sprzedaż maszyn rolniczych. Nie otwierać przed 18.02.2021r. godz. 11.00”
2. Wpłacenie wadium w w/w kwocie w terminie do dnia 16.02.2021 r. na konto Spółki PKO BP O/Śrem nr 70 1020 4160 0000 2602 0122 0003 lub w kasie Spółki w Nochowie, w tytule wpłaty wpisać: przetarg maszyny pozycja nr….
3. Wadium w stosunku do osoby, której oferta będzie najkorzystniejsza zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone na konto w następnym dniu roboczym po rozstrzygnięciu przetargu a osobom wpłacającym w formie gotówki w kasie Spółki w Nochowie w terminie jak wyżej.
4. Należność za wylicytowany przedmiot w całości musi być zapłacona przed wydaniem.
5. Oferowane maszyny można oglądać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 9 – 14 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu w Nochowie ul Lipowa 22 lub Kadzewie nr 12.
6. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać bezpośrednio pod nr telefonu: +48 515 045 380.
7. Spółka może odwołać lub unieważnić przetarg bez podania przyczyny oraz zastrzega sobie możliwość zmiany warunków przetargu.
8. Przewodniczący komisji poinformuje wszystkich, którzy złożyli oferty o wyniku przetargu do dnia 19.02.2021 r.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych dotyczących Państwa tj. (i) imię i nazwisko, (ii) adres e-mail, (iii) numer telefonu jest – PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o., (“Spółka”). Dane kontaktowe: mail: plantico@plantico.pl
2. Spółka przetwarza Państwa dane w celu i w zakresie niezbędnym do wykonania umowy z Państwem lub Państwa pracodawcą lub zleceniodawcą, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b) lub f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Uznajemy, że mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu Państwa danych w celu zapewnienia prawidłowego wykonania umów z naszymi kontrahentami, w tym w razie konieczności w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych wynikających z umowy lub z nią związanych.
3. Dane osobowe, w przypadkach wymaganych przez prawo, mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom, doradcom prawnym).
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych powyżej, w czasie trwania umowy oraz zgodnie z okresem przedawnienia roszczeń z nią związanych.
5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz – jeśli zachodzą okoliczności przewidziane prawem – prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody jeżeli została wyrażona.
6. Maja Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznają Państwo iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO lub inne przepisy. Od dnia 25 maja 2018 r. organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie przez Państwa danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości wykonania umowy z Państwem lub Państwa pracodawcą lub zleceniodawcą.