PlantiCo zaprasza do składania ofert na dostawę nawozów

Bez tytułu 80x80 - PlantiCo zaprasza do składania ofert na dostawę nawozów
Sklep internetowy
14 stycznia 2021
przetarg 80x80 - PlantiCo zaprasza do składania ofert na dostawę nawozów
PlantiCo Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. ogłasza na dzień 23.03.2021r. nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości
18 lutego 2021

PlantiCo zaprasza do składania ofert na dostawę nawozów

nawozy strykow oferta - PlantiCo zaprasza do składania ofert na dostawę nawozów

PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o.

zaprasza do składania ofert na dostawę nawozów wg poniższego zestawienia

PlantiCo ogloszenie nawozy luty 2021

lp. nawóz ilość [ton] miejsce dostawy termin dostawy
1. saletrosan (26N) 24 Krzczonów 26.02.2021
6 Kadzewo
24 Dziekanowice
25 Kalinowa
24 Waganiec
103
2. mocznik /gruby/ 24 Krzczonów 15.03.2021
24 Kadzewo
24 Dziekanowice  /drobny/
16,5 Bronisze
50 Kalinowa
138,5
3. saletra amonowa (34%) 72 Krzczonów 26.02.2021
144 Kadzewo
5 Dziekanowice 15.03.2021
50 Kalinowa 26.02.2021
48 Waganiec 15.03.2021
319
4. KaliPower 25 Kalinowa 26.02.2021
5. Bontar 24 Kadzewo 15.03.2021
6. Holist PK 24 Krzczonów 15.03.2021
48 Kadzewo
72
7. Saletrzak 27N 24 Krzczonów 15.03.2021
8. polifoska /8 lub 6/ 24 Kadzewo 26.02.2021
24 Waganiec 15.03.2021
48

 

 

 

Sposób złożenia oferty:

 1. Oferty należy składać w PLN w cenach netto do dnia 15.02.2021 do godz. 15 tylko drogą mailową na adres: przetargi@plantico.pl.
 2. Cena jest ceną w dniu dostawy i uwzględnia koszt dostawy, z terminem płatności w 2 wariantach:
  1. 30 dni po dostawie
  2. wielokrotność 30 dni z określeniem warunków zapłaty.
 3. Miejsce i termin dostawy: zgodnie z tabelą powyżej.
 4. Należy podać kraj pochodzenia nawozów, wariantowo dopuszcza się złożenie oferty na nawozy zamienne.
 5. Zamawiający dokona w dniu 16.02.2021 r. o godz. 1000 wyboru oferty z uwzględnieniem przede wszystkim oferowanej ceny i terminu zapłaty.
 6. Oferent nie ma obowiązku złożenia oferty na wszystkie produkty wymienione w zapytaniu.
 7. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy o zamówieniach publicznych oraz przedmiotowe postępowanie nie stanowi aukcji ani przetargu w rozumieniu art. 701c.
 8. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 602 619 453 lub adresem mailowym mstudzinski@plantico.pl lub golebiew@plantico.pl
 9. PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. deklarują, że w ciągu 3 dni roboczych poinformują Oferenta o przyjęciu lub odrzuceniu oferty.
 10. PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn na każdym etapie oraz przeprowadzenia dodatkowych negocjacji w przypadku złożenia przez Oferentów równorzędnych ofert