PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę juty w arkuszach oraz siatek metalowych do balotowania roślin

przetarg 80x80 - PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę juty w arkuszach oraz siatek metalowych do balotowania roślin
PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. ogłasza w dniu 08.04.2021 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zakładu Hodowlano Nasiennego w Gołębiewie nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej
17 marca 2021
0 80x80 - PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę juty w arkuszach oraz siatek metalowych do balotowania roślin
Szanowni Klienci
22 marca 2021

PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę juty w arkuszach oraz siatek metalowych do balotowania roślin

PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o.
zaprasza do składania ofert na dostawę
juty w arkuszach oraz siatek metalowych do balotowania roślin

Opis przedmiotu zamówienia:

Artykuł: Wielkość (cm) Ilość (szt.)
Juta w arkuszach 80×80 2000
Juta w arkuszach 90×90 2700
Juta w arkuszach 100×100 1500
Juta w arkuszach 120×120 1000
Juta w arkuszach 160×160 500
Juta w arkuszach 180×180 500
Juta w arkuszach 200×200 500
Juta w arkuszach 300×300 70

Chusty jutowe muszą posiadać gramaturę min. 110g/m2.

Artykuł: Średnica (cm) Ilość (szt.)
Siatka metalowa 35 200
Siatka metalowa 45 250
Siatka metalowa 50 300
Siatka metalowa 85 500
Siatka metalowa 95 500

 

Sposób złożenia oferty:

 

 1. Oferty należy składać w PLN w cenach netto do dnia 25.03.2021r. do godz. 1000 tylko drogą mailową na adres: przetargi@plantico.pl.
 2. Cena jest ceną w dniu dostawy i uwzględnia koszt dostawy, z terminem płatności 30 dni po dostawie.
 3. Miejsce dostawy: Zakład Szkółkarski KZD Nowy Dwór, Nowy Dwór Parcela 61, 96-115 Nowy Kawęczyn
 4. Termin dostawy: 30.03.2021 r.
 5. Zamawiający dokona w dniu 25.03.2021r. o godz. 1100 wyboru oferty kierując się kryteriami:
  cena /50%/ i dopasowanie do potrzeb zamawiającego /50%/.
 6. Oferent nie ma obowiązku złożenia oferty na wszystkie produkty wymienione w zapytaniu.
 7. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy o zamówieniach publicznych oraz przedmiotowe postępowanie nie stanowi aukcji ani przetargu w rozumieniu art. 701c.
 8. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 790 030 789 lub adresem mailowym: smolarek@kzd.com.pl, lub kzd@kzd.com.pl.
 9. PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. deklarują, że w ciągu 3 dni roboczych poinformują Oferenta o przyjęciu lub odrzuceniu oferty.
 10. PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn na każdym etapie oraz przeprowadzenia dodatkowych negocjacji w przypadku złożenia przez Oferentów równorzędnych ofert.