„PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na usługowy siew kukurydzy  

przetarg 80x80 - „PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na usługowy siew kukurydzy  
PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. ogłasza w dniu 25.03.2021 r. o godz. 11.00 nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż maszyn – w Siedzibie Zakładu Hodowlano-Nasiennego „Spójnia”
8 marca 2021
przetarg 80x80 - „PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na usługowy siew kukurydzy  
PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. ogłasza w dniu 08.04.2021 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zakładu Hodowlano Nasiennego w Gołębiewie nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej
17 marca 2021

„PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na usługowy siew kukurydzy  

shutterstock 314163662 800x600 800x480 - „PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na usługowy siew kukurydzy  

„PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki” Sp. z o.o.

zaprasza do składania ofert na usługowy siew kukurydzy

 

Wymagania dotyczące sprzętu:

 • siewnik sześciorzędowy, opcjonalnie wyposażony w dozownik nawozów.

Miejsce wykonania usługi:

 1. 80 ha w miejscowości Kardzewo gmina Śrem woj. wielkopolskie;
 2. 120 ha w miejscowości Kalinowa gmina Kutno woj. łódzkie;
 3. 45 ha w miejscowości Bronisze / Strzykuły gmina Ożarów Mazowiecki woj. mazowieckie.

 

Sposób złożenia oferty:

 1. Oferty należy składać w PLN w cenach netto i brutto ze wskazaniem miejsca usługi do dnia 30.03.2021 do godz. 10 tylko drogą mailową na adres: przetargi@plantico.pl
 2. Cena jest ceną za 1 ha wykonanej usługi wraz z kosztami paliwa, termin płatności 30 dni po wykonaniu usługi.
 3. PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. zapewnia nasiona i nawóz.
 4. Termin wykonania usługi – od 12.04 do 09.05.2021 r.
 5. Zamawiający dokona w dniu 30.03.2020 r. o godz. 1100 wyboru oferty z uwzględnieniem przede wszystkim oferowanej ceny oraz dokumentów potwierdzających wiarygodność Oferenta.
 6. Należy złożyć oświadczenie o 3 dniowym terminie związania ofertą – liczona jest data od 30.03.2021 r.
 7. Oferent nie ma obowiązku złożenia oferty na wszystkie miejsca wykonania usługi wymienione w zapytaniu.
 8. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy o zamówieniach publicznych.
 9. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: +48 602 619 453, +48 515 045 380.

PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. deklarują, że w ciągu 3 dni roboczych poinformują Oferenta
o przyjęciu lub odrzuceniu oferty.

Zarząd PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn oraz przeprowadzenia dodatkowych negocjacji w przypadku złożenia przez Oferentów równorzędnych ofert.

PlantiCo siew kukurydzy wiosna 2021-sig-sig-sig