PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę nawozów

0 80x80 - PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę nawozów
PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę mulczu szkółkarskiego
13 kwietnia 2021
0 80x80 - PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę nawozów
PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę środków ochrony roślin
13 kwietnia 2021

PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę nawozów

0 700x480 - PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę nawozów

PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o.
zaprasza do składania ofert na dostawę
nawozów wg poniższego zestawienia

PlantiCo Z-d Szk. KZD Nowy Dwór Ogłoszenie na zakup nawozów

Opis przedmiotu zamówienia:

nawóz ilość kg miejsce dostawy
Mocznik.pl 3 134,00 Nowy Dwór
Super FOS DAR 40® 1 507,00 Nowy Dwór
Wapno magnezowe 3 960,00 Nowy Dwór
siarczan magnezu 2 323,00 Nowy Dwór
siarczan potasu 2 442,00 Nowy Dwór
obornik bydlęcy granulowany 2 000,00 Nowy Dwór
Osmocote 3-4 1 310,00 Nowy Dwór
Osmocote 5-6 1 100,00 Nowy Dwór
Blaucorn Classic 600,00 Nowy Dwór
Yara Mila 240,00 Nowy Dwór
Mivena Granucote 25,00 Nowy Dwór
Florovit 2 635,00 Nowy Dwór
Peters Professional Plant Starter 25,00 Nowy Dwór
Osmocote 5-6 100,00 Bronisze
Yara Mila 100,00 Bronisze
Florovit 200,00 Bronisze

 

 1. Oferty należy składać w PLN w cenach netto do dnia 19.04.2021r. do godz. 1000 tylko drogą mailową na adres: przetargi@plantico.pl.
 2. Cena jest ceną w dniu dostawy i uwzględnia koszt dostawy, z terminem płatności nie krótszym niż 30 dni po dostawie.
 3. Miejsce dostawy: zgodnie z tabelą powyżej.
 • Zakład Szkółkarski KZD Nowy Dwór PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. Nowy Dwór Parcela 61, 96-115 Nowy Kawęczyn,
 • Centrum Ogrodnicze Bronisze, Bronisze ul. Poznańska 75, 05-850 Ożarów Mazowiecki
 1. Termin dostawy: do 26.04.2021r.
 2. Zamawiający dokona w dniu 19.04.2021r. o godz. 1200 wyboru oferty kierując się kryteriami: cena /50%/ i dopasowanie do potrzeb zamawiającego /50%/.
 3. Oferent nie ma obowiązku złożenia oferty na wszystkie produkty wymienione w zapytaniu.
 4. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy o zamówieniach publicznych oraz przedmiotowe postępowanie nie stanowi aukcji ani przetargu w rozumieniu art. 701 k.c.
 5. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 790 030 789 lub adresem mailowym: j.smolarek@kzd.com.pl, lub kzd@kzd.com.pl.
 6. PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. deklaruje, że w ciągu 3 dni roboczych poinformuje Oferenta
  o przyjęciu lub odrzuceniu oferty.
 7. PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn na każdym etapie oraz przeprowadzenia dodatkowych negocjacji
  w przypadku złożenia przez Oferentów równorzędnych ofert.