PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę środków ochrony roślin

0 80x80 - PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę środków ochrony roślin
PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę nawozów
13 kwietnia 2021
20190627 094533 002 576x480 80x80 - PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę środków ochrony roślin
PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. ogłasza w dniu 05.05.2021r. w Zakładzie Hodowlano Nasiennym POLAN w Krakowie przy ul. Rydla 53-55 nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości w Kościelisku
15 kwietnia 2021

PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę środków ochrony roślin

0 700x480 - PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę środków ochrony roślin

PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o.
zaprasza do składania ofert na dostawę
środków ochrony roślin wg poniższego zestawienia

PlantiCo Z-d Szk. KZD Nowy Dwór Ogłoszenie na zakup środków ochrony roślin

Opis przedmiotu zamówienia:

Środek zapotrzebowanie (l / kg) miejsce dostawy
1020- Pyrifos 15 Nowy Dwór
Actara 25Wg 0,5 Nowy Dwór
Asahi 11 Nowy Dwór
Calypso 480SC 5 Nowy Dwór
Chwastox 100 Nowy Dwór
Coragen 2 Nowy Dwór
Delfin 2 Nowy Dwór
Dursban 480 EC 1 Nowy Dwór
Envidor 240 SC 6 Nowy Dwór
Fusidale 10 Nowy Dwór
Goal 2 Nowy Dwór
Inazuma 130WG 20 Nowy Dwór
Karate 3 Nowy Dwór
Larvanem lub Nemasys L 2 Nowy Dwór
Logo 6 Nowy Dwór
Lontrel 2 Nowy Dwór
Mniszek Ultra 5 Nowy Dwór
Mospilan 7 Nowy Dwór
Previcur Energy 840 6 Nowy Dwór
Pyrus 400SC 60 Nowy Dwór
Randup 200 Nowy Dwór
Scorpion 5 Nowy Dwór
Signum 33WG 1 Nowy Dwór
Silvet Gold -Fliper 8 Nowy Dwór
Switch 62,5 WG 1 Nowy Dwór
Topsin M 500SC 120 Nowy Dwór
Venzar kg 20 Nowy Dwór
Topsin M 500SC 10 Bronisze
Randup 100 Bronisze
Previcur Energy 840 1 Bronisze
Asahi 2 Bronisze
Mospilan 2 Bronisze
Dursban 5 Bronisze
Lepinox 3 Bronisze

W przypadku braku środka na rynku, akceptowana będzie propozycja jego zamiennika.

 1. Oferty należy składać w PLN w cenach netto do dnia 19.04.2021r. do godz. 1000 tylko drogą mailową na adres: przetargi@plantico.pl.
 2. Cena jest ceną w dniu dostawy i uwzględnia koszt dostawy, z terminem płatności nie krótszym niż 30 dni po dostawie.
 3. Miejsce dostawy: zgodnie z tabelą powyżej.
 • Zakład Szkółkarski KZD Nowy Dwór PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. Nowy Dwór Parcela 61, 96-115 Nowy Kawęczyn,
 • Centrum Ogrodnicze Bronisze, Bronisze ul. Poznańska 75, 05-850 Ożarów Mazowiecki
 1. Termin dostawy: do 26.04.2021r.
 2. Zamawiający dokona w dniu 19.04.2021r. o godz. 1400 wyboru oferty kierując się kryteriami: cena /50%/ i dopasowanie do potrzeb zamawiającego /50%/.
 3. Oferent nie ma obowiązku złożenia oferty na wszystkie produkty wymienione w zapytaniu.
 4. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy o zamówieniach publicznych oraz przedmiotowe postępowanie nie stanowi aukcji ani przetargu w rozumieniu art. 701 k.c.
 5. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 790 030 789 lub adresem mailowym: j.smolarek@kzd.com.pl, lub kzd@kzd.com.pl.
 6. PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. deklaruje, że w ciągu 3 dni roboczych poinformuje Oferenta o przyjęciu lub odrzuceniu oferty.
 7. PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn na każdym etapie oraz przeprowadzenia dodatkowych negocjacji w przypadku złożenia przez Oferentów równorzędnych ofert.