PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę doniczek

20190627 094533 002 576x480 80x80 - PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę doniczek
PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. ogłasza w dniu 05.05.2021r. w Zakładzie Hodowlano Nasiennym POLAN w Krakowie przy ul. Rydla 53-55 nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości w Kościelisku
15 kwietnia 2021
ukorzeniacz main 80x80 - PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę doniczek
PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę podłoża do sadzenia
21 kwietnia 2021

PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę doniczek

ucvek.22a371.xl 1000x480 - PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę doniczek

PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o.
zaprasza do składania ofert na dostawę
doniczek wg poniższego zestawienia

 PlantiCo Z-d Szk. KZD Nowy Dwór Ogłoszenie nr 2 na zakup doniczek

Opis przedmiotu zamówienia:

Pojemniki ilość sztuk
P 12 kolor 500
C 1,5 kolor 500
C 2 50 000
C 2 kolor 500
C 2,5 40 000
C 3 50 000
C 5 2  000
C 7,5 1000
C 12 500
C 20 1 000
C 25 1 000
C 30 1 000
C 35 2 500
C 40 1 000
C 45 1 000
C 60 1 000
Multiplat 104 oczka 3,8×3,60×4,5 cm 2 240

 

 1. Oferty należy składać w PLN w cenach netto do dnia 29.04.2021 do godz. 1000 tylko drogą mailową na adres: przetargi@plantico.pl.
 2. Cena jest ceną w dniu dostawy i uwzględnia koszt dostawy, z terminem płatności nie krótszym niż 30 dni po dostawie.
 3. Miejsce dostawy: Zakład Szkółkarski KZD Nowy Dwór PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. Nowy Dwór Parcela 61, 96-115 Nowy Kawęczyn
 4. Termin dostawy: Oferent składa propozycję terminu dostawy – preferowani będą oferenci z krótkim terminem dostawy.
 5. Zamawiający dokona w dniu 29.04.2021r. o godz. 1300 wyboru oferty kierując się kryteriami:
  cena -50%, dopasowanie do potrzeb zamawiającego -25%, termin dostawy -25%.
 6. Oferent nie ma obowiązku złożenia oferty na wszystkie produkty wymienione w zapytaniu.
 7. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy o zamówieniach publicznych oraz przedmiotowe postępowanie nie stanowi aukcji ani przetargu w rozumieniu art. 701c.
 8. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 663 900 802 lub adresem mailowym: m.kornacka@kzd.com.pl, lub kzd@kzd.com.pl.
 9. PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. deklarują, że do 5 dni roboczych poinformują Oferenta o przyjęciu lub odrzuceniu oferty.
 10. PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn na każdym etapie oraz przeprowadzenia dodatkowych negocjacji w przypadku złożenia przez Oferentów równorzędnych ofert.