PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę podłoża do sadzenia

ucvek.22a371.xl 80x80 - PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę podłoża do sadzenia
PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę doniczek
21 kwietnia 2021
0 80x80 - PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę podłoża do sadzenia
PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na zakup urządzenia do przycinania wierzchołków roślin (nóż poziomy)
27 kwietnia 2021

PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę podłoża do sadzenia

ukorzeniacz main 1200x480 - PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę podłoża do sadzenia

PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o.
zaprasza do składania ofert na dostawę
podłoża do sadzenia wg poniższego zestawienia

PlantiCo Z-d Szk. KZD Nowy Dwór Ogłoszenie nr 2 na zakup podłoża do sadzenia

Opis przedmiotu zamówienia:

Podłoże ilość
substrat do ukorzeniania sadzonek roślin ozdobnych pH 5,5-6,5

sposób pakowania: big bag 3 m3

5

 

 1. Oferty należy składać w PLN w cenach netto do dnia 29.04.2021 do godz. 1000 tylko drogą mailową na adres: przetargi@plantico.pl.
 2. Cena jest ceną w dniu dostawy i uwzględnia koszt dostawy, z terminem płatności 30 dni po dostawie.
 3. Miejsce dostawy: Zakład Szkółkarski KZD Nowy Dwór PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. Nowy Dwór Parcela 61, 96-115 Nowy Kawęczyn,
 4. Termin dostawy: Oferent składa propozycję terminu dostawy – preferowani będą Oferenci
  z krótkim terminem dostawy.
 5. Zamawiający dokona w dniu 29.04.2021r. o godz. 1200 wyboru oferty kierując się kryteriami:
  cena -50%, dopasowanie do potrzeb zamawiającego -25%, termin dostawy -25%.
 6. Oferent nie ma obowiązku złożenia oferty na wszystkie produkty wymienione w zapytaniu.
 7. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy o zamówieniach publicznych oraz przedmiotowe postępowanie nie stanowi aukcji ani przetargu w rozumieniu art. 701c.
 8. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 663 900 502 lub adresem mailowym: m.kornacka@kzd.com.pl, lub kzd@kzd.com.pl.
 9. PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. deklarują, że do 5 dni roboczych poinformują Oferenta o przyjęciu lub odrzuceniu oferty.
 10. PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn na każdym etapie oraz przeprowadzenia dodatkowych negocjacji w przypadku złożenia przez Oferentów równorzędnych ofert.