PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na zakup urządzenia do przycinania wierzchołków roślin (nóż poziomy)

ukorzeniacz main 80x80 - PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na zakup urządzenia do przycinania wierzchołków roślin (nóż poziomy)
PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę podłoża do sadzenia
21 kwietnia 2021
0 80x80 - PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na zakup urządzenia do przycinania wierzchołków roślin (nóż poziomy)
PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę mat szkółkarskich
27 kwietnia 2021

PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na zakup urządzenia do przycinania wierzchołków roślin (nóż poziomy)

0 700x480 - PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na zakup urządzenia do przycinania wierzchołków roślin (nóż poziomy)

PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o.
zaprasza do składania ofert na zakup urządzenia do przycinania wierzchołków roślin (nóż poziomy)

PlantiCo Z-d Szk. KZD Nowy Dwór Ogłoszenie na zakup noża poziomego do cięcia wierzchołków roślin

Opis przedmiotu zamówienia:

Urządzenie do przycinania wierzchołków roślin (nóż poziomy).

Dostosowane do pracy przy sadzonkach w multiplatach, młodzieży w doniczkach P-9, dorosłym materiale w doniczkach 2-3l oraz do pracy przy roślinach rosnących w gruncie.

 

parametry techniczne i jakościowe

 • Szerokość cięcia noża 1600 mm
 • Regulowana wysokość cięcia noża od poziomu gruntu: 50 – 500 mm
 • Zbiornik na odcięte części zielone
 • Rama nośna na kółkach o regulowanej szerokości umożliwiająca przesuwanie noża w poziomie
 • Wszystkie koła z możliwością zmiany położenia o 90O, przystosowane do jazdy po gruncie
 • Spalinowy napęd noża

 

 

 1. Oferty należy składać w PLN w cenach netto do dnia 10.05.2021r. do godz. 1000 tylko drogą mailową na adres: przetargi@plantico.pl.
 2. Cena jest ceną w dniu dostawy i uwzględnia koszt dostawy, z terminem płatności nie krótszym niż 30 dni po dostawie.
 3. Miejsce dostawy: Zakład Szkółkarski KZD Nowy Dwór PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. Nowy Dwór Parcela 61, 96-115 Nowy Kawęczyn,
 4. Termin dostawy: Oferent składa propozycję terminu dostawy – preferowani będą oferenci
  z najkrótszym terminem dostawy.
 5. Zamawiający dokona w dniu 10.05.2021r. o godz. 1300 wyboru oferty kierując się kryteriami: Jakość – 30%, Cena – 30%, Dopasowanie do potrzeb zamawiającego – 20% , Możliwości serwisowe -10%, Opinie innych użytkowników urządzenia -10%
 6. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy o zamówieniach publicznych oraz przedmiotowe postępowanie nie stanowi aukcji ani przetargu w rozumieniu art. 701 k.c.
 7. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 663 900 802 lub adresem mailowym: m.kornacka@kzd.com.pl, lub kzd@kzd.com.pl.
 8. PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. deklaruje, że do 5 dni roboczych poinformuje Oferenta
  o przyjęciu lub odrzuceniu oferty.
 9. PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn na każdym etapie oraz przeprowadzenia dodatkowych negocjacji w przypadku złożenia przez Oferentów równorzędnych ofert.