PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie systemu SSWiN w  Zakładzie Hodowlano Nasiennym POLAN w Krakowie

0 80x80 - PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie systemu SSWiN w  Zakładzie Hodowlano Nasiennym POLAN w Krakowie
PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na modernizację szklarni hodowlanej w Zakładzie Hodowlano Nasiennym Spójnia Nochowo
29 kwietnia 2021
0 80x80 - PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie systemu SSWiN w  Zakładzie Hodowlano Nasiennym POLAN w Krakowie
PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie monitoringu wizyjnego w Zakładzie Hodowlano Nasiennym POLAN w Krakowie
29 kwietnia 2021

PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie systemu SSWiN w  Zakładzie Hodowlano Nasiennym POLAN w Krakowie

0 700x480 - PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie systemu SSWiN w  Zakładzie Hodowlano Nasiennym POLAN w Krakowie

PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o.

zaprasza do składania ofert na wykonanie systemu SSWiN

w  Zakładzie Hodowlano Nasiennym POLAN w Krakowie

 PlantiCo Ogłoszenie – instalacja alarmowa Polan Kraków

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie systemu SSWiN do zabezpieczenia trzech obiektów i spięcie ich w całość z istniejącymi systemami alarmowymi dwóch obiektów należących do PlantiCo Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki SP. z o.o. w lokalizacji:

Zakład Hodowlano Nasienny POLAN 30-130 Kraków ul. Rydla 53-55

 

Zadanie obejmuje w szczególności

– opracowanie koncepcji wykonania systemu alarmowego obejmującego trzy obiekty wraz ze szczegółową specyfikacją sprzętu

– dostawę wraz z montażem elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych sygnalizujących i spięcie ich w całość z istniejącymi systemami alarmowymi dwóch obiektów

– konfigurację sprzętu oraz wykonanie niezbędnych robót związanych z wykonaniem systemu alarmowego

– uruchomienie systemu

– instruktaż stanowiskowy dla pracowników

 

Istnieje możliwość wizji lokalnej celem ustalenia rozmieszczenia czujek i dokonania pomiarów i ustaleń niezbędnych do prawidłowej pracy systemu i rozpoznania warunków realizacji zadania.

Osobą upoważnioną do udzielenia niezbędnych informacji jest Pan Andrzej Szcześniak

tel. 12 623-38-34 , 601-427-066 lub e-mail techn@nasiona.pl

 

 1. Termin realizacji: 30.06.2021r.
 2. Miejsce dostawy: Zakład Hodowlano-Nasienny POLAN Kraków ul. Rydla 53-55
 3. Sposób i termin płatności: przelew 14 dni po uruchomieniu

 Sposób złożenia oferty:

Oferty należy składać do dnia 10.05.2021r. do godz. 1000 wyłącznie drogą mailową na adres przetargi@plantico.pl z dopiskiem w temacie wiadomości „Instalacja alarmu POLAN”

 • Proponowana przez Oferenta cena musi obejmować wykonanie całego zadania opisanego w pkt 1
 • Zamawiający dokona w dniu 11.05.2021r. o godz. 1100 wyboru oferty kierując się kryteriami: cena /50%/, dopasowanie oferty do potrzeb zamawiającego /50%/.
 • Należy złożyć oświadczenie o 7 dniowym terminie związania ofertą – liczona jest data od 10.05.2021r.
 • Zamówienie nie podlega przepisom ustawy o zamówieniach publicznych oraz przedmiotowe postępowanie nie stanowi aukcji ani przetargu w rozumieniu art. 701c.
 • PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. deklaruje, że w ciągu 3 dni roboczych od dnia wyboru oferty poinformuje Oferenta o przyjęciu lub odrzuceniu oferty.
 • PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn na każdym etapie oraz przeprowadzenia dodatkowych negocjacji w przypadku złożenia przez Oferentów równorzędnych ofert.