PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę 3 sztuk wózków paletowych elektrycznych do Zakładów Spółki w Rzeszowie, Krakowie i Gołębiewie

kartka 1 80x80 - PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę 3 sztuk wózków paletowych elektrycznych do Zakładów Spółki w Rzeszowie, Krakowie i Gołębiewie
Wesołych świąt i szczęśliwego Nowego Roku życzy firma PlantiCo
21 grudnia 2020
0 80x80 - PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę 3 sztuk wózków paletowych elektrycznych do Zakładów Spółki w Rzeszowie, Krakowie i Gołębiewie
PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. ogłasza w dniu 18.06.2021r. w Zakładzie Hodowlano Nasiennym POLAN w Krakowie przy ul. Rydla 53-55 nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż dwóch nieruchomości w Igołomi.
31 maja 2021

PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę 3 sztuk wózków paletowych elektrycznych do Zakładów Spółki w Rzeszowie, Krakowie i Gołębiewie

0 700x480 - PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę 3 sztuk wózków paletowych elektrycznych do Zakładów Spółki w Rzeszowie, Krakowie i Gołębiewie

PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o.

zaprasza do składania ofert na dostawę 3 sztuk wózków paletowych elektrycznych

do Zakładów Spółki w Rzeszowie, Krakowie i Gołębiewie

 PlantiCo ogłoszenie na wózki paletowe elektryczne Rzeszów Kraków Gołębiew

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 sztuk fabrycznie nowych wózków paletowych elektrycznych

 

Oczekiwane parametry:

– Udźwig: do 1500 kg

– Długość wideł: 1150 mm

– Promień skrętu: 1750 mm

– Podnoszenie/opuszczanie: elektryczne

– Wysokość podnoszenia: do 200 mm

– Napęd: elektryczny

– Hamulec: elektromagnetyczny

 

Miejsce dostawy:

 1. Zakład Hodowlano Nasienny POLAN Centrum Ogrodnicze w Rzeszowie 35-233 Rzeszów ul. Lubelska 44a –
 2. Zakład Hodowlano Nasienny POLAN 30-130 Kraków ul. Rydla 53-55 – 1 szt.
 3. Zakład Hodowlano Nasienny Gołębiew 99-300 Kutno Gołębiew Nowy 1 – 1 szt.

Termin dostawy: do 16.07.2021r.

 

Sposób złożenia oferty:

 1. Oferty należy składać w PLN w cenach netto do dnia 17.06.2021r. do godz. 1400 wyłącznie drogą mailową na adres: przetargi@plantico.pl – z dopiskiem w temacie wiadomości „Wózki paletowe elektryczne Rzeszów, Kraków, Gołębiew”.
 2. Należy złożyć oświadczenie o 7 dniowym terminie związania ofertą – liczona jest data od 17.06.2021r.
 3. Proponowana przez Oferenta cena musi obejmować parametry techniczne zawarte w opisie przedmiotu zamówienia z terminem płatności 30 dni po dostawie.
 4. Zamawiający dokona w dniu 18.06.2021r. o godz. 1000 wyboru oferty kierując się kryteriami: cena /50%/ i dopasowanie do potrzeb zamawiającego /50%/.
 5. PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. deklaruje, że w ciągu 5 dni roboczych poinformuje Oferenta o przyjęciu lub odrzuceniu oferty.
 6. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy o zamówieniach publicznych oraz przedmiotowe postępowanie nie stanowi aukcji ani przetargu w rozumieniu art. 701 k.c.
 7. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 606 353 091 lub adresem mailowym: golebiew@plantico.pl
 8. PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn na każdym etapie oraz przeprowadzenia dodatkowych negocjacji w przypadku złożenia przez Oferentów równorzędnych ofert.