„PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie posadzki przemysłowej w Zakładzie Hodowlano Nasiennym Gołębiew

0 80x80 - „PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie posadzki przemysłowej w Zakładzie Hodowlano Nasiennym Gołębiew
„PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert wykonanie modernizacji dachu w Zakładzie Hodowlano Nasiennym Spójnia w Nochowie
31 maja 2021
0 80x80 - „PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie posadzki przemysłowej w Zakładzie Hodowlano Nasiennym Gołębiew
PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę wielozadaniowej kołowej ładowarki przegubowej wraz z współpracującą z nią przesadzarką do drzew oraz widłami do palet.
8 czerwca 2021

„PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie posadzki przemysłowej w Zakładzie Hodowlano Nasiennym Gołębiew

0 700x480 - „PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie posadzki przemysłowej w Zakładzie Hodowlano Nasiennym Gołębiew

„PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki” Sp. z o.o.

zaprasza do składania ofert na wykonanie posadzki przemysłowej

w Zakładzie Hodowlano Nasiennym Gołębiew

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji posadzki przemysłowej o pow. ok 370 m2 w magazynie nasiennym w Zakładzie Spółki w Gołębiewie

Sposób złożenia oferty:

 1. Oferty należy składać w PLN w cenach netto do dnia 22.06.2021 r. do godz. 10.00 wyłącznie drogą mailową na adres: przetargi@plantico.pl.
 2. Proponowana przez Oferenta cena jest za wykonanie całego zadania.
 3. Oferta powinna zawierać cenę wraz z proponowanym terminem zakończenia prac  Do oferty należy dołączyć wzór umowy oraz oświadczenia o RODO i o 14 dniowym terminie związania ofertą – liczona jest data od 22.06.2021 r. a także podać osobę lub osoby do kontaktu wraz z nr telefonów i adresem mailowym.
 4. Do 24.06.2021 r. Spółka będzie analizowała złożone oferty i w tym czasie będzie mogła prosić Oferentów o doprecyzowanie złożonych ofert.
 5. Po dokonaniu wyboru Oferenta, Spółka i Wykonawca uzgodnią ostateczną treść umowy na wykonanie prac.
 6. PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. deklaruje, że w ciągu 7 dni roboczych licząc od 24.06.2021 r. poinformuje Oferenta o przyjęciu lub odrzuceniu oferty.
 1. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy o zamówieniach publicznych a przedmiotowe postępowanie nie stanowi aukcji ani przetargu w rozumieniu art. 701c.
 2. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu – +48 602 619 453 lub adresem mailowy golebiew@plantico.pl
 3. Spółka deklaruje, że w terminie 7 roboczych licząc od daty 24.06.2021 r poinformuje Oferentów o przyjęciu lub odrzuceniu oferty.
 4. Spółka zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn na każdym jego etapie.

RODO do ogłoszenia