PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę wielozadaniowej kołowej ładowarki przegubowej wraz z współpracującą z nią przesadzarką do drzew oraz widłami do palet.

0 80x80 - PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę wielozadaniowej kołowej ładowarki przegubowej wraz z współpracującą z nią przesadzarką do drzew oraz widłami do palet.
„PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie posadzki przemysłowej w Zakładzie Hodowlano Nasiennym Gołębiew
2 czerwca 2021
shutterstock 314163662 800x600 80x80 - PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę wielozadaniowej kołowej ładowarki przegubowej wraz z współpracującą z nią przesadzarką do drzew oraz widłami do palet.
PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na usługowy omłot kukurydzy na ziarno, omłot zbóż oraz koszenie kukurydzy na kiszonkę
8 czerwca 2021

PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę wielozadaniowej kołowej ładowarki przegubowej wraz z współpracującą z nią przesadzarką do drzew oraz widłami do palet.

0 700x480 - PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę wielozadaniowej kołowej ładowarki przegubowej wraz z współpracującą z nią przesadzarką do drzew oraz widłami do palet.

PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o.
zaprasza do składania ofert na dostawę wielozadaniowej kołowej ładowarki przegubowej wraz z współpracującą z nią przesadzarką do drzew oraz widłami do palet.

PlantiCo ogłoszenie na zakup ładowarki wielozadaniowej z przesadzarką i widłami

RODO do ogłoszenia

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej wielozadaniowej kołowej ładowarki przegubowej wraz z współpracującą z nią przesadzarką do drzew oraz widłami do palet.

 1. Wymagania techniczne / jakościowe ładowarki wielozadaniowej:
 • Silnik wysokoprężny moc: min. 18,4 kW
 • Ciężar roboczy: 2000-2700 kg
 • Obciążenie destabilizujące z łyżką – maszyna wyprostowana (wg ISO 14397 lub ISO 8313): min 1900 kg
 • Ciśnienie robocze układu hydraulicznego: 160-200 bar
 • Wydajność układu hydraulicznego: 40-60 l/min
 • Szerokość całkowita: max 150 cm
 • Prędkość maksymalna: min. 20 km/h
 • Napęd hydrostatyczny
 • Blokada mechanizmów różnicowych
 • Punkt mocowania ramienia ładowarki do ramy przedniej nie wyżej niż wysokość kierownicy
 • Ramię pływające (amortyzacja)
 • Szybkozłącze hydrauliczne
 • Linia wolnego spływu oleju na ramieniu
 • Gniazdo elektryczne na ramieniu do sterowania funkcjami osprzętu
 • Oszklona kabina operatora z ogrzewaniem
 • Opony typu turf
 • Oświetlenie drogowe zgodne z przepisami ruchu drogowego
 • Hak do przyczepy rolniczej z tyłu z wtyczką elektryczną i hydrauliczną
 • Instrukcja obsługi w języku polskim
 • Okres gwarancji min. 36 miesięcy
 1. Wymagania techniczne / jakościowe przesadzarki do drzew:
 • Przesadzarka dostosowana do pracy z ładowarką o parametrach j.w.
 • Przesadzarka czteroszpadlowa w typie Optimal lub równoważna
 • Średnica bryły korzeniowej: min. 65 cm (650 o/s)
 • Instrukcja obsługi w języku polskim
 • Okres gwarancji min. 12 miesięcy
 1. Wymagania techniczne / jakościowe wideł do palet:
 • Długość wideł: 120 cm
 • Ręczna regulacja rozstawu
 • Udźwig: min. 2000 kg
 • Instrukcja obsługi w języku polskim
 • Okres gwarancji min. 12 miesięcy

Miejsce dostawy: Zakład Szkółkarski KZD, Nowy Dwór Parcela 61, 96-115 Nowy Kawęczyn,

Termin dostawy: Oferent zobowiązany jest do złożenia propozycji terminu dostawy przedmiotu zamówienia.

Sposób złożenia oferty:

 1. Oferty należy składać w cenach PLN netto do dnia 28.06.2021r. do godz. 1000 tylko drogą mailową na adres: przetargi@plantico.pl – z dopiskiem w temacie wiadomości „Oferta na ładowarkę z przesadzarką do drzew oraz widłami KZD”
 2. Oferta powinna zawierać cenę wraz z proponowanym terminem dostawy na wskazany adres oraz instruktaż dla operatora. Do oferty należy dołączyć wzór umowy oraz podpisane oświadczenie o RODO.
 3. Należy złożyć oświadczenie o 14 dniowym terminie związania ofertą – liczona jest data od 28.06.2021r. oraz wskazać osobę do kontaktu.
 4. Proponowana przez Oferenta cena musi obejmować parametry zawarte w opisie przedmiotu zamówienia z terminem płatności 30 dni po dostawie
 5. Do 02.07.2021r. Spółka będzie analizowała złożone oferty i w tym czasie będzie mogła prosić Oferentów o doprecyzowanie złożonych ofert.
 6. Zamawiający dokona w dniu 02.07.2021r. o godz. 1300 wyboru oferty kierując się: cena – 30%, dopasowanie do potrzeb zamawiającego – 30% , możliwości serwisowe – 20%, jakość – 20%. Po dokonaniu wyboru Oferenta, Spółka i Oferent uzgodnią ostateczną treść umowy na dostawę.
 7. PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. deklaruje, że w ciągu 6 dni roboczych licząc od 02.07.2021r. poinformuje Oferenta o przyjęciu lub odrzuceniu oferty.
 8. PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn na każdym etapie oraz przeprowadzenia dodatkowych negocjacji w przypadku złożenia przez Oferentów równorzędnych ofert.
 9. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy o zamówieniach publicznych oraz przedmiotowe postępowanie nie stanowi aukcji ani przetargu w rozumieniu art. 701c.
 10. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 663 900 802 lub adresem mailowym: m.kornacka@kzd.com.pl, lub kzd@kzd.com.pl