PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na zakup przyczepy towarowej dwuosiowej z hamulcem

0 80x80 - PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na zakup przyczepy towarowej dwuosiowej z hamulcem
PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę młocarni do Zakładu Spółki w Nochowie
6 lipca 2021
przetarg 80x80 - PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na zakup przyczepy towarowej dwuosiowej z hamulcem
PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na modernizację systemu nawadniania w tunelach foliowych w Zakładzie KZD w Nowym Dworze.
7 lipca 2021

PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na zakup przyczepy towarowej dwuosiowej z hamulcem

0 700x480 - PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na zakup przyczepy towarowej dwuosiowej z hamulcem

PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na zakup przyczepy towarowej dwuosiowej z hamulcem
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej przyczepy towarowej z plandeką, 2-osiowej z hamulcem o dopuszczalnej masie całkowitej 2500kg.
Wymagania techniczne i jakościowe:
• Długość powierzchni ładunkowej 410cm
• Szerokość powierzchni ładunkowej 210cm
• DMC 2500kg
• Wysokość burt 30-40cm
• Materiał burt: aluminium, stal ocynkowana
• Wszystkie burty otwierane
• Podłoga: sklejka wodoodporna
• Ilość osi: 2 (hamowane)
• Opony ciężarowe
• Koła pod podłogą
• Typ zawieszenia: oś skrętna + amortyzatory
• Koło podporowe
• Koło zapasowe z mocowaniem
• Kliny postojowe pod koła jezdne 2szt.
• Zaczepy pasów ładunkowych 6-8szt zagłębione w podłodze
• Stelaż z plandeką wysokość wewnętrzna min.180cm
• Plandeka z materiału PCV o dużej gramaturze
• Hamulec postojowy
• Światła boczne
• Gwarancja
Miejsce dostawy: Zielonki-Parcela, ul. Parkowa 1A, 05 – 082 Stare Babice
Termin dostawy: Oferent zobowiązany jest do złożenia propozycji terminu dostawy przedmiotu zamówienia.
Sposób złożenia oferty:
1. Oferty należy składać w cenach PLN netto, do dnia 26.07.2021r. do godz. 10.00 tylko drogą mailową na adres: przetargi@plantico.pl w tytule wiadomości podając „Oferta na przyczepę dwuosiową z hamulcem”
2. Oferta powinna zawierać cenę wraz z proponowanym terminem dostawy na wskazany adres. Do oferty należy dołączyć wzór umowy oraz podpisane oświadczenie o RODO.
3. Należy złożyć oświadczenie o 14 dniowym terminie związania z ofertą – liczona jest data od 26.07.2021r. oraz wskazać osobę do kontaktu.
4. Proponowana przez Oferenta cena musi obejmować parametry zawarte w opisie przedmiotu zamówienia z terminem płatności 30 dni po dostawie
5. Zamawiający dokona w dniu 27.07.2021r. o godz. 10.00 wyboru oferty kierując się kryteriami: cena /50%/ i dopasowanie do potrzeb zamawiającego /50%/. Po dokonaniu wyboru Oferenta, Spółka i Oferent uzgodnią ostateczną treść umowy na dostawę.
6. PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. deklaruje, że w ciągu 5 dni roboczych licząc od 27.07.2021r. poinformuje Oferenta o przyjęciu lub odrzuceniu oferty.
7. PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn na każdym etapie oraz przeprowadzenia dodatkowych negocjacji w przypadku złożenia przez Oferentów równorzędnych ofert.
8. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy o zamówieniach publicznych oraz przedmiotowe postępowanie nie stanowi aukcji ani przetargu w rozumieniu art. 701 k.c.
9. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 515035969 lub adresem mailowym: k.ciechomski@plantico.pl

Załączniki :

PlantiCo ogłoszenie na zakup przyczepy towarowej dwuosiowej z hamulcem

RODO do ogłoszenia