PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na modernizację systemu nawadniania w tunelach foliowych w Zakładzie KZD w Nowym Dworze.

0 80x80 - PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na modernizację systemu nawadniania w tunelach foliowych w Zakładzie KZD w Nowym Dworze.
PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na zakup przyczepy towarowej dwuosiowej z hamulcem
6 lipca 2021
0 80x80 - PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na modernizację systemu nawadniania w tunelach foliowych w Zakładzie KZD w Nowym Dworze.
PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wymianę rynien na budynku siedziby firmy w Zielonkach Parceli
8 lipca 2021

PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na modernizację systemu nawadniania w tunelach foliowych w Zakładzie KZD w Nowym Dworze.

przetarg - PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na modernizację systemu nawadniania w tunelach foliowych w Zakładzie KZD w Nowym Dworze.

PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na modernizację systemu nawadniania w tunelach foliowych w Zakładzie KZD w Nowym Dworze.
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja istniejącego systemu nawadniania w dwóch nieogrzewanych tunelach foliowych położonych w jednym kompleksie na terenie szkółki o wymiarach: 38m x 11m i powierzchni 418m2. (łączna powierzchnia dwóch tuneli 836m2)
Celem modernizacji jest przebudowa systemu, którego zadaniem będzie:
1. W okresie wegetacyjnym, od maja do września, utrzymanie wilgotności powietrza na poziomie 80% – 90% oraz zraszania podłoża w pojemnikach.
2. Wprowadzenie automatyki nawadniania w oparciu o pomiary wilgotności, temperatury powietrza oraz suchego liścia.
Modernizacja obejmować będzie:
1. Podpięcie do istniejącej instalacji i rozprowadzenie systemu rur doprowadzających wodę do tuneli.
2. Wymianę filtracji na zestaw filtracyjny samopłuczący dyskowy o dokładności 100 mikronów wraz ze sterownikiem dyferencyjnym zapewniający poprawną pracę zamgławiaczy i zraszaczy.
3. Montaż instalacji zamgławiania i zraszania wraz z niezbędnymi elementami konstrukcyjnymi.
4. Instalacja wentylatorów.
5. Montaż siłowników automatycznie otwierających i zamykających wietrzniki w ścianach bocznych współpracujące ze sterownikiem.
6. Montaż wodomierza na wejściu do kompleksu.
7. Montaż systemu sterowania nawadnianiem i mikroklimatem pełniejącego funkcje:
− sterowanie systemem zamgławiania w oparciu o wyniki pomiaru temperatury i wilgotności powietrza oraz suchego liścia,
− sterowanie systemem zraszania w oparciu o wyniki pomiaru temperatury i wilgotności powietrza oraz suchego liścia,
− sterowanie pracą wietrzników w ścianach bocznych w oparciu o wyniki pomiaru temperatury i wilgotności powietrza oraz suchego liścia,
− sterowanie pracą wentylatorów w oparciu o temperaturę i wilgotność powietrza,
− system powinien posiadać możliwość sterowania zdalnego GPRS poprzez aplikacje mobilne / PC oraz możliwość współpracy ze stacją Meteo,
8. Dostawa oraz instalacja oprogramowania PC / aplikacji mobilnej.
9. Możliwość awaryjnego użytkowania nawadniania w przypadku awarii lub uszkodzenia automatyki.
Miejsce realizacji: Zakład Szkółkarski KZD, Nowy Dwór Parcela 61, 96-115 Nowy Kawęczyn,
Termin realizacji: Oferent zobowiązany jest do złożenia propozycji terminu wykonania przedmiotu zamówienia
Sposób złożenia oferty:
1. Oferty należy składać w cenach PLN netto do dnia 30.07.2021r. do godz. 10.00 tylko drogą mailową na adres: przetargi@plantico.pl – z dopiskiem w temacie wiadomości „Modernizacja nawodnienia w tunelach”.
2. Wymogiem niezbędnym złożenia oferty jest dokonanie oględzin w zakresie przeprowadzanej modernizacji. Wizji lokalnej można dokonywać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z organizatorem przetargu.
3. Oferta powinna zawierać cenę za wykonanie całego zadania, harmonogram rzeczowo – finansowy wraz z proponowanym terminem zakończenia prac.

Załączniki:

RODO do ogłoszenia

PlantiCo Ogłoszenie na modernizację nawodnienia w tunelach KZD