POLAN – struktura firmy

POLAN jest producentem szerokiego wachlarza nasion warzyw i kwiatów czy nasion na kiełki. Struktura firmy jest rozbudowana i obejmuje poniższe działy, które są odpowiedzialne za konkretne procesy w funkcjonowaniu spółki.

Dział Handlowy

Ze względu na bardzo szeroki asortyment firmy Polan, w skład działu wchodzą dwie sekcje – kwiatowa i warzywna. Jedną z ważniejszych funkcji działu jest ... (rozwiń)

obsługa procesu sprzedaży. W tym celu utrzymywany jest kontakt z hurtowniami, hipermarketami, sieciami sprzedaży detalicznej czy pocztami. Prowadzone są rozmowy sprzedażowe. Dział reaguje również na zgłaszane zapotrzebowanie, na bieżąco zaopatrując poszczególne lokalizacje.W zakresie przygotowania towaru i oferty, dysponując danymi dotyczącymi zapotrzebowania na nasiona, wysyła dyspozycje do magazynów i paczkowni, w celu zapakowania potrzebnej ilości nasion. Corocznie przygotowuje plan kontraktacji i przekazuje do Działu Kontraktacji Skupu i Przerobu.

Pracownicy odpowiedzialni są również za skup nasion kwiatów, warzyw i cebulek. W celu spełnienia najsurowszych kryteriów jakościowych, zakupiony materiał przekazywany jest do analizy.

 
 Dyrektor Handlowy
msasal@nasiona.pl
 Dział Handlowy – Warzywa
ala@nasiona.pl
dburdek@nasiona.pl
 Dział Handlowy – Kwiaty
faster@nasiona.pl
dksiazko@nasiona.pl
Dział Handlowy – Zaopatrzenie
bmastek@nasiona.pl
jjedrusik@nasiona.pl

Dział Eksportu

Pracownicy działu odpowiedzialni są przede wszystkim za sprzedaż nasion, kontakt z dotychczasowymi klientami i pozyskanie nowych klientów za granicą. W tym celu ... (rozwiń)

zajmują się przygotowywaniem oferty produktowej, uczestniczą także w międzynarodowych targach i spotkaniach biznesowych z firmami.

Ponieważ tylko odmiany zarejestrowane za granicą mogą być przedmiotem obrotu międzynarodowego, dział zabezpiecza ich rejestracje w państwach trzecich. Dba o formalną obsługę działalności eksportowej, zakończonej skuteczną odprawą celną. Całościowo zajmuje się przygotowywaniem rozliczeń.

Mając na uwadze coraz większe rozmiary sprzedaży uczestniczy w przygotowywaniu ulotek, katalogów, folderów.

Skuteczne działania objawiają się w rosnącym wolumenie krajów będących odbiorcami naszych nasion. Eksport odbywa się do 17 krajów, w tym m.in. do Rosji, Ukrainy, krajów nadbałtyckich, Białorusi, Czech, czy Niemiec, a także Egiptu, Iranu.

E-mail: trade@nasiona.pl
E-mail: e@nasiona.pl

Dział Hodowli

Dział jest jednym z głównych źródeł innowacji w firmie. Jego naczelnym zadaniem jest hodowla twórcza i zachowawcza odmian gruntowych warzyw i ... (rozwiń)

kwiatów. Należy przez to rozumieć wysiłki podejmowane w celu kreowania nowych odmian, a także utrzymywania stałego, wysokiego poziomu jakościowego dotychczas wyhodowanych odmian. W tym zakresie uwaga pracowników skupiona jest głównie na gatunkach ważnych gospodarczo: cebuli, buraku ćwikłowym, fasoli szparagowej, kapuście głowiastej białej, marchwi, ogórku gruntowym, czy rzodkiewce.

Obecnym celem hodowlanym jest dążenie do zwiększenia odporności roślin, dzięki czemu możliwe byłoby zmniejszenie ilości oprysków. Jest to tendencja proekologiczna i prozdrowotna, której ostatecznym beneficjentem będzie klient, spożywający produkt naturalny, poddany w minimalnym stopniu oddziaływaniu środków chemicznych.

W pracach hodowlanych wykorzystywane są klasyczne metody, wzbogacone metodami molekularnymi i biotechnologicznymi. Nowe odmiany testowane są w warunkach ekologicznych, co zwiększa odporność systemu korzeniowego i tolerancje na choroby.

Prace nad nowymi projektami prowadzone są w ramach tematów badawczo-wdrożeniowych, w które zaangażowani są wybitni hodowcy i najlepsze placówki naukowe: uczelnie i instytuty przyrodnicze. Efektem współpracy są niewątpliwe sukcesy i innowacyjne produkty, jak np. jedyna polska odmiana rzodkiewki mieszańcowej FRIDA.

E-mail: raciborowice@nasiona.pl

Dział Kontraktacji Skupu i Przerobu

Dział jest elementem struktury firmy, od którego zaczyna się proces produkcji nasiennej. Otrzymując od działu handlowego informacje o ... (rozwiń)

zapotrzebowaniu na nasiona w danym roku, dział zajmuje się realizacją planu kontraktacyjnego. W jego ramach analizuje poziom materiału wyjściowego, a więc ilość nasion posiadanych przez firmę, przystępując następnie do organizacji spotkań kontraktacyjnych, mających na celu zawarcie umowy z producentami na uzupełnienie zasobów i uzyskanie potrzebnej ilości nasion.

Po założeniu produkcji nasion, zajmuje się na bieżąco wizytowaniem i kontrolą plantacji, służąc plantatorom swoją wiedzą i doświadczeniem. Kolejnym etapem działalności jest skup wyprodukowanego materiału siewnego i w zależności od potrzeb jego przerób w celu uszlachetnienia oraz przygotowanie do sprzedaży.

E-mail:  plant@nasiona.pl

Dział Marketingu i Obrotu Towarowego

Marketingowa część działu zajmuje się szeroko rozumianą promocją i budowaniem wizerunku firmy w otoczeniu biznesowym. Przygotowuje plan ... (rozwiń)

działań marketingowych i odpowiada za jego wdrożenie. Opracowuje metody i formy promocji marki. Zawiera umowy barterowe i sponsorskie. Współpracuje z uczelniami przy organizacji imprez, np. Festiwalu Nauki. Zajmuje się również komplementacją dokumentów wybranych odmian i zgłaszaniem ich do międzynarodowych i krajowych konkursów. Uczestniczy w przygotowywaniu materiałów informacyjnych i promocyjnych, prezentacji multimedialnych i szkoleń. Organizuje imprezy firmowe, wyjazdy przedstawicieli firmy na targi i wystawy, a także wizyty gości w firmie.

E-mail: twilk@nasiona.pl

Dział Finansowo-Księgowy

Dział prowadzi pełną księgowość na potrzeby firmy. Wśród licznych zadań znajduje się księgowanie zakupów i wydatków, realizacja rozliczeń z ...

kontrahentami i plantatorami. W ramach kompetencji pracowników leży również uzgadnianie sald między kontami, obsługa podatków, wypłata świadczeń na rzecz innych instytucji. Dział kontroluje również stan magazynów i sklepów, a także sprawuje finansowy nadzór nad sprzedażą. W pełni realizuje zadania z zakresu sprawozdawczości finansowej, w tym przygotowywanie bilansów, rachunków zysków i strat i innych.

E-mail:  khyla@nasiona.pl
E-mail:  adamasiewicz@nasiona.pl

Dział Ekonomiki i Organizacji Kadr

W szerokim znaczeniu dział zajmuje się organizowaniem i realizacją zadań z zakresu spraw pracowniczych i osobowych. W tym zakresie ... (rozwiń)

sprawuje kontrolę nad nieobecnościami, prowadzi ewidencję akt pracowniczych. W ramach jego kompetencji leży również koordynacja prac Komisji Socjalnej.

Dodatkowo pracownicy działu zajmują się przygotowywaniem sprawozdań rolnych, a także ewidencjonowaniem gruntów podległych firmie.

W jego ramach realizowane są także zadania z zakresu BHP poprzez przeprowadzanie szkoleń dla pracowników, a także koordynacje, organizacje i wprowadzanie przepisów BHP w obrębie firmy.

E-mail:  kadry@nasiona.pl
E-mail:  akrakowska@nasiona.pl

 

Laboratorium

Laboratorium jest jednostką sprawującą generalną kontrolę nad jakością nasion. Tutaj nasiona sprawdzane są .... (rozwiń)

pod względem czystości, wilgotności i kiełkowania. W przypadku nie spełnienia któregokolwiek z kryteriów materiał siewny przesyłany jest do przerobu. Wieloetapowy proces kontroli zakończony jest wydaniem świadectwa umożliwiającego obrót nasionami. Dodatkowo, w pewnych odstępach czasu, prowadzona jest odnowa zdolności kiełkowania.

E – mail: laboratorium@nasiona.pl

Dział handlowy w Rzeszowie

Dział handlowy w Rzeszowie ... (rozwiń)

Przedstawiciele Handlowi

Przedstawiciele Handlowi ... (rozwiń)