Zaproszenie do składanie ofert na usługowy omłot zbóż i rzepaku w Nochowie i Kadzewie

PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na usługowy omłot zbóż i rzepaku.

Miejsce wykonania usługi:

  1. Omłot zbóż i rzepaku – ok. 200 ha Nochowo, Kadzewo (gmina Śrem, województwo wielkopolskie) – wykonanie lipiec/sierpień. – do kontaktu Maciej Donaj tel. +48 515 045 380;

Sposób złożenia oferty:

  1. Oferty należy składać w PLN w cenach netto do dnia 27.06.2022r. do godz. 1500 tylko drogą mailową na adres: przetargi@plantico.pl z dopiskiem „omłot zbóż i rzepaku”
  2. Cena jest ceną za 1 ha wykonanej usługi wraz z kosztami paliwa, termin płatności 14 dni po wykonaniu usługi. Podając cenę za omłot zbóż proszę podać cenę z szarpaczem słomy oraz bez szarpacza. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o RODO i o 14 dniowym terminie związania ofertą – liczona jest data od 27.06.2022r. a także podać osobę do kontaktu wraz z nr telefonu i adresem mailowym. Wzór umowy dostępny jest na stronie spółki.
  3. Termin wykonania usługi – dokładne daty zbioru będą ustalane każdorazowo z Zamawiającym.
  4. Zamawiający dokona w dniu 28.06.2022r. o godz. 900 wyboru oferty z uwzględnieniem przede wszystkim oferowanej ceny.
  5. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy o zamówieniach publicznych.
  6. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów wskazanymi powyżej.
  7. PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. deklarują, że w ciągu 3 dni roboczych licząc od 28.06.2022r. poinformują Oferenta o przyjęciu lub odrzuceniu oferty.
  8. Zarząd PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn oraz przeprowadzenia dodatkowych negocjacji w przypadku złożenia przez Oferentów równorzędnych ofert.

sklep
sklep

Przejdź do naszego sklepu internetowego, gdzie oferujemy najlepszej jakości nasiona warzyw, ziół i kwiatów.

Przejdź do sklepu

Dowiedz się, co w trawie piszczy

AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIA

roślina

Jeśli są Państwo zainteresowani naszymi produktami lub usługami, zachęcamy zapoznania się z naszą ofertą i do kontaktu

Poznaj ofertę Skontaktuj się z nami

Sklep internetowy

Nasiona warzyw, ziół i kwiatów najlepszej jakości, akcesoria ogrodnicze, podłoża, opakowania

Przejdź do sklepu
Facebook Facebook