PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę podłoża do sadzenia

1 80x80 - PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę podłoża do sadzenia
PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę tyczek bambusowych
1 kwietnia 2021
0 80x80 - PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę podłoża do sadzenia
PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę mulczu szkółkarskiego
13 kwietnia 2021

PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę podłoża do sadzenia

nawozy strykow oferta - PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę podłoża do sadzenia

PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o.
zaprasza do składania ofert na dostawę
podłoża do sadzenia wg poniższego zestawienia

PlantiCo Z-d Szk. KZD Nowy Dwór Ogłoszenie na zakup podłoża do sadzenia-sig-sig-sig

Opis przedmiotu zamówienia:

Podłoże ilość opakowań
Substrat torfowy PH 5.5-6-5, 0-40mm, 100g Fibra Zorb, NPK 1kg/1m3
Sposób pakowania: balot 6m3
93
Substrat torfowy PH 3.5-4.5, 0-40mm, 100g Fibra Zorb, NPK 1kg/1m3
Sposób pakowania: balot 6m3
3
SUBSTRAT DO UKORZENIANIA Wartość pH: 5,5-6,5
Sposób pakowania: big bag 3m3
2
SUBSTRAT DO UKORZENIANIA Wartość pH: 4,5-5,5
Sposób pakowania: big bag 3m3
1

 

 1. Oferty należy składać w PLN w cenach netto do dnia 12.04.2021r. do godz. 1000 tylko drogą mailową na adres: przetargi@plantico.pl.
 2. Cena jest ceną w dniu dostawy i uwzględnia koszt dostawy, z terminem płatności 30 dni po dostawie.
 3. Miejsce dostawy: Zakład Szkółkarski KZD Nowy Dwór PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. Nowy Dwór Parcela 61, 96-115 Nowy Kawęczyn,
 4. Termin dostawy: 19.04.2021r.
 5. Zamawiający dokona w dniu 12.04.2021r. o godz. 1200 wyboru oferty kierując się kryteriami:
  cena /50%/ i dopasowanie do potrzeb zamawiającego /50%/.
 6. Oferent nie ma obowiązku złożenia oferty na wszystkie produkty wymienione w zapytaniu.
 7. PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. deklarują, że w ciągu 3 dni roboczych poinformują Oferenta o przyjęciu lub odrzuceniu oferty.
 8. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy o zamówieniach publicznych oraz przedmiotowe postępowanie nie stanowi aukcji ani przetargu w rozumieniu art. 701c.
 9. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 790 030 789 lub adresem mailowym: smolarek@kzd.com.pl, lub kzd@kzd.com.pl.
 10. PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn na każdym etapie oraz przeprowadzenia dodatkowych negocjacji w przypadku złożenia przez Oferentów równorzędnych ofert.