PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na usługowy omłot kukurydzy na ziarno, omłot zbóż oraz koszenie kukurydzy na kiszonkę

0 80x80 - PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na usługowy omłot kukurydzy na ziarno, omłot zbóż oraz koszenie kukurydzy na kiszonkę
PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę wielozadaniowej kołowej ładowarki przegubowej wraz z współpracującą z nią przesadzarką do drzew oraz widłami do palet.
8 czerwca 2021
0 80x80 - PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na usługowy omłot kukurydzy na ziarno, omłot zbóż oraz koszenie kukurydzy na kiszonkę
PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie rocznych i 5-letnich przeglądów obiektów budowlanych.
8 czerwca 2021

PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na usługowy omłot kukurydzy na ziarno, omłot zbóż oraz koszenie kukurydzy na kiszonkę

shutterstock 314163662 800x600 800x480 - PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na usługowy omłot kukurydzy na ziarno, omłot zbóż oraz koszenie kukurydzy na kiszonkę

PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o.
zaprasza do składania ofert na usługowy omłot kukurydzy na ziarno, omłot zbóż oraz koszenie kukurydzy na kiszonkę

Miejsce wykonania usługi:
1. Omłot kukurydzy na ziarno – ok. 60-70 ha Nochowo, Kadzewo (gmina Śrem, województwo wielkopolskie) – wykonanie po 15.09. – do kontaktu Maciej Donaj tel. +48 515 045 380;
2. Omłot zbóż na ziarno – ok. 220 ha Nochowo, Kadzewo (gmina Śrem, województwo wielkopolskie) – wykonanie lipiec/sierpień 2021 – do kontaktu Maciej Donaj tel. +48 515 045 380;
3. Koszenie kukurydzy na kiszonkę – ok. 20-30 ha Nochowo, Kadzewo (gmina Śrem, województwo wielkopolskie) – wykonanie po 20.08. – do kontaktu Maciej Donaj tel. +48 515 045 380;
4. Omłot kukurydzy na ziarno – ok. 105 ha Kalinowa, Gołębiew (gmina Kutno, województwo łódzkie) – wykonanie po 15.09. – do kontaktu Maciej Studziński tel. +48 602 619 453;
5. Omłot kukurydzy na ziarno – ok. 45 ha Bronisze (gmina Ożarów Mazowiecki, województwo mazowieckie) – wykonanie po 15.09. – do kontaktu Andrzej Aranowski tel. +48 515 035 978;
6. Koszenie kukurydzy na kiszonkę – ok. 15 ha Krzczonów (gmina Opatowice, powiat kazimierski, województwo świętokrzyskie) – wykonanie po 01.09. – do kontaktu Tadeusz Bryła tel. +48 662 104 530.

Sposób złożenia oferty:
1. Oferty należy składać w PLN w cenach netto do dnia 29.06.2021 do godz. 10 tylko drogą mailową na adres: przetargi@plantico.pl
2. Cena jest ceną za 1 ha wykonanej usługi wraz z kosztami paliwa, termin płatności 14 dni po wykonaniu usługi. Podając cenę za omłot zbóż proszę podać cenę z szarpaczem słomy oraz bez szarpacza. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o RODO i o 7 dniowym terminie związania ofertą – liczona jest data od 29.06.2021 r. a także podać osobę lub osoby do kontaktu wraz z nr telefonów i adresem mailowym. Wzór umowy dostępny jest na stronie spółki.
3. Termin wykonania usługi – dokładne daty zbioru będą ustalane każdorazowo z Zamawiającym.
4. Zamawiający dokona w dniu 29.06.2021 r. o godz. 1200 wyboru oferty z uwzględnieniem przede wszystkim oferowanej ceny.
5. Należy złożyć oświadczenie o 7 dniowym terminie związania ofertą – liczona jest data od 29.06.2021 r.
6. Oferent nie ma obowiązku złożenia oferty na wszystkie miejsca wykonania usługi wymienione w zapytaniu.
7. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy o zamówieniach publicznych.
8. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów wskazanymi powyżej.
9. PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. deklarują, że w ciągu 3 dni roboczych licząc od 29.06.2021 r. poinformują Oferenta o przyjęciu lub odrzuceniu oferty.
10. Zarząd PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn oraz przeprowadzenia dodatkowych negocjacji w przypadku złożenia przez Oferentów równorzędnych ofert.

Załączniki:

UMOWA ZLECENIE zbioru KUKURYDZA ZBOŻA 2021

Uchwała nr 94 omłoty 08062021

PlantiCo ogłoszenie na zbiór kukurydzy zbóż czerwiec 2021

RODO do ogłoszenia