PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie rocznych i 5-letnich przeglądów obiektów budowlanych.

shutterstock 314163662 800x600 80x80 - PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie rocznych i 5-letnich przeglądów obiektów budowlanych.
PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na usługowy omłot kukurydzy na ziarno, omłot zbóż oraz koszenie kukurydzy na kiszonkę
8 czerwca 2021
0 80x80 - PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie rocznych i 5-letnich przeglądów obiektów budowlanych.
PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wycinkę drzew w Broniszach
10 czerwca 2021

PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie rocznych i 5-letnich przeglądów obiektów budowlanych.

0 700x480 - PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie rocznych i 5-letnich przeglądów obiektów budowlanych.

PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o.

zaprasza do składania ofert na wykonanie

rocznych i 5-letnich przeglądów obiektów budowlanych.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie rocznych i 5-letnich przeglądów w zakresie budowlanym na okres trwania umowy od 2021 roku do 2026 roku, wymaganych przepisami ustawy Prawa Budowlanego zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1 i 2 z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami) oraz prowadzenie i dokonanie wszystkich niezbędnych wpisów do książek obiektów oraz w razie potrzeby założenie brakujących książek.

 

Miejsca wykonania usługi:

 1. Nochowo i Kadzewo (gmina Śrem, powiat śremski, województwo wielkopolskie) przeglądy roczne łącznie 71 budynków – do kontaktu Artur Wojtkowiak 505 418 661
 2. Snowidza (gmina Mściwojów, powiat jaworski, województwo dolnośląskie) przeglądy roczne łącznie 13 budynków – do kontaktu Eugeniusz Cukrowicz +48 76 871 83 22
 1. Kraków i Krzeszowice (gmina Kraków, powiat krakowski, województwo małopolskie) przeglądy roczne łącznie 29 budynków –do kontaktu Andrzej Szcześniak 601 427 066
 2. Raciborowice (gmina Michałowice, powiat krakowski, województwo małopolskie) przeglądy roczne łącznie 26 budynków – do kontaktu Leszek Róg 508 879 807
 3. Rzeszów (gmina Rzeszów, powiat rzeszowski, województwo podkarpackie) przeglądy roczne łącznie 1 budynek – do kontaktu Pilecka Dorota 660 561 275
 1. Dziekanowice (gmina Zielonki, powiat krakowski, województwo małopolskie) przeglądy roczne łącznie 13 budynków – do kontaktu Adam Warelis 782 148 918
 2. Krzczonów (gmina Opatowice, powiat kazimierski, województwo świętokrzyskie) przeglądy roczne łącznie 36 budynków – do kontaktu Tadeusz Bryła 662 104 530
 3. Zielonki Parcela (gmina Stare Babice, powiat warszawski zachodni, województwo mazowieckie) przeglądy roczne łącznie 8 budynków – do kontaktu Mirosław Pachnicki 602 596 030
 4. Bronisze (gmina Ożarów Mazowiecki, powiat warszawski zachodni, województwo mazowieckie) przeglądy roczne łącznie 19 budynków – do kontaktu Mirosław Pachnicki 602 596 030
 5. Waganiec (gmina Waganiec, powiat aleksandrowski, województwo kujawsko-pomorskie) przeglądy 5-letnie łącznie 15 budynków – do kontaktu Ryszard Góralski 606 714 363
 6. Gołębiew Nowy (gmina Kutno, powiat kutnowski, województwo łódzkie) przeglądy roczne łącznie 17 budynków + założenie książki obiektu do nowego budynku – do kontaktu Maciej Studziński 602 619 453
 7. Kalinowa (gmina Kutno, powiat kutnowski, województwo łódzkie) przeglądy roczne łącznie 6 budynków – do kontaktu Maciej Studziński 602 619 453
 8. Nowy Dwór Parcela (gmina Nowy Kawęczyn, powiat skierniewicki, województwo łódzkie) przeglądy roczne łącznie 17 budynków – do kontaktu Aneta Nowakowska 517 500 990

 

Preferowany termin wykonania usługi: do 30 września 2021.

 

Sposób złożenia oferty:

 1. Oferty należy składać w PLN w cenach netto do dnia 30.06.2021 do godz. 10 tylko drogą mailową na adres: przetargi@plantico.pl z dopiskiem: Przeglądy obiektów budowlanych”
 1. Oferta powinna zawierać cenę wraz z proponowanym terminem zakończenia prac  Do oferty należy dołączyć wzór umowy oraz oświadczenia o RODO i o 7 dniowym terminie związania ofertą – liczona jest data od 02.07.2021 r. a także podać osobę lub osoby do kontaktu wraz z nr telefonów i adresem mailowym.
 2. Cena powinna zawierać koszty wykonania przeglądów, wystawienia protokołów, dokonania wpisów w książkach obiektów oraz koszty dojazdu.
 3. Zamawiający dokona w dniu 02.07.2021 r. o godz. 1200 wyboru oferty, gdzie głównym kryterium będzie cena.
 4. Oferent nie ma obowiązku złożenia oferty na wszystkie miejsca wykonania usługi wymienione w zapytaniu.
 1. W przypadku otrzymania oferty na całość przedmiotu zamówienia Spółka zastrzega sobie prawo do wyboru tylko wybranych pozycji.
 2. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy o zamówieniach publicznych oraz przedmiotowe postępowanie nie stanowi aukcji ani przetargu w rozumieniu art. 701 k.c.
 3. PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. deklaruje, że w ciągu 3 dni roboczych licząc od daty 02.07.2021 r. poinformują Oferentów o przyjęciu lub odrzuceniu oferty.
 4. Zarząd PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn oraz przeprowadzenia dodatkowych negocjacji w przypadku złożenia przez Oferentów równorzędnych ofert.
 5. Dodatkowe informacje dotyczące poszczególnych lokalizacji można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 14 pod numerami telefonów podanymi przy opisie lokalizacji.

 

Załączniki:

RODO do ogłoszenia