PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę 5 szt. konstrukcji tuneli foliowych do Zakładu Hodowlano Nasiennego Spójnia Nochowo

0 80x80 - PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę 5 szt. konstrukcji tuneli foliowych do Zakładu Hodowlano Nasiennego Spójnia Nochowo
PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wycinkę drzew w Broniszach
10 czerwca 2021
przetarg 80x80 - PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę 5 szt. konstrukcji tuneli foliowych do Zakładu Hodowlano Nasiennego Spójnia Nochowo
PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. ogłasza w dniu 07.07.2021r. w siedzibie Zakładu Hodowlano Nasiennego w Gołębiewie, Gołębiew Nowy 1, 99 – 300 Kutno nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości
16 czerwca 2021

PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę 5 szt. konstrukcji tuneli foliowych do Zakładu Hodowlano Nasiennego Spójnia Nochowo

0 700x480 - PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę 5 szt. konstrukcji tuneli foliowych do Zakładu Hodowlano Nasiennego Spójnia Nochowo

PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o.

zaprasza do składania ofert na dostawę 5 szt. konstrukcji tuneli foliowych

do Zakładu Hodowlano Nasiennego Spójnia Nochowo

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem inwestycji jest zakup 5 sztuk konstrukcji tuneli foliowych.

 

Specyfikacja (dla 1 szt.):

– preferowane wymiary: szer. 6m x dł. 30m x wys. 3m

– konstrukcja ocynkowana ogniowo w całości po wykonaniu

– szczyty przystosowane do pokrycia folią (drzwi otwierane na zawiasach)

 

Miejsce dostawy: PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. Zakład Hodowlano Nasienny Spójnia Nochowo, Nochowo, ul. Lipowa 22

Preferowany termin dostawy: do 30.10.2021

 

Sposób złożenia oferty:

 1. Oferty należy składać w PLN w cenach netto do dnia 12.07.2021 r. do godz. 1000 wyłącznie drogą mailową na adres: przetargi@plantico.pl – z dopiskiem w temacie wiadomości „Tunele foliowe Nochowo”
 2. Oferta powinna zawierać cenę z terminem zapłaty wraz z proponowanym terminem dostawy. Do oferty należy dołączyć wzór umowy oraz oświadczenia o RODO i o 7 dniowym terminie związania ofertą – liczona jest data od 12.07.2021 r. a także podać osobę lub osoby do kontaktu wraz z nr telefonów i adresem mailowym.
 3. Zamawiający dokona w dniu 12.07.2021r. o godz. 1100 wyboru oferty kierując się kryteriami: cena /50%/ i dopasowanie do potrzeb zamawiającego /50%/.
 4. PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. deklaruje, że w ciągu 5 dni roboczych poinformuje Oferenta o przyjęciu lub odrzuceniu oferty.
 5. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy o zamówieniach publicznych oraz przedmiotowe postępowanie nie stanowi aukcji ani przetargu w rozumieniu art. 701 k.c.
 6. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 501 868 661 lub adresem mailowym: sekretariat.nochowo@plantico.pl
 7. PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn na każdym etapie oraz przeprowadzenia dodatkowych negocjacji w przypadku złożenia przez Oferentów równorzędnych ofert.

Załączniki:

PlantiCo Ogłoszenie tunele foliowe Nochowo wer 2 15062021

RODO do ogłoszenia