PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę młocarni do Zakładu Spółki w Nochowie

0 80x80 - PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę młocarni do Zakładu Spółki w Nochowie
PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę wialni – sortownika czyszczącego do Zakładu Spółki w Nochowie
6 lipca 2021
0 80x80 - PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę młocarni do Zakładu Spółki w Nochowie
PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wymianę rynien na budynku siedziby firmy w Zielonkach Parceli
8 lipca 2021

PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę młocarni do Zakładu Spółki w Nochowie

0 700x480 - PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę młocarni do Zakładu Spółki w Nochowie

PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o.
zaprasza do składania ofert na dostawę młocarni
do Zakładu Spółki w Nochowie
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem inwestycji jest zakup małej młocarni (np. w wersji laboratoryjnej)
Szczegółowe wymagania dot. przedmiotu zamówienia:
Młocarnia przeznaczona będzie do wykonywania omłotów niewielkiej liczby nasienników, tzw. pojedynków, roślin warzywnych.
1. Urządzenie to powinno zapewniać bezpieczne (bez uszkodzeń nasion) i dokładne omłoty zarówno roślin drobnonasiennych np. marchew jak i grubonasiennych np. bób. W związku z tym powinno mieć możliwość, w szerokim zakresie, szybkiej płynnej regulacji:
– szczeliny roboczej
– obrotów bębna.
– siły wiatru
2. Ze względu na zachowanie czystości odmianowej młocarnia powinna być tak zbudowana aby po każdym cyklu młócenia danej partii nie pozostawiać na swoich elementach konstrukcyjnych pozostałości nasion czy zanieczyszczeń, które nie trafiałyby do pojemników do tego przeznaczonych. Ewentualnie, budowa młocarni powinna umożliwiać szybkie i łatwe usuwanie niewielkich ilości takich pozostałości.
3. Urządzenie powinno być ergonomiczne oraz spełniać wszystkie wymagania dotyczące BHP i posiadać niezbędną dokumentacje oraz certyfikat zgodności CE.
4. Możliwość wcześniejszego przetestowania i sprawdzenia czy spełnia nasze oczekiwania pod względem użytkowania
Miejsce dostawy: PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. Zakład Hodowlano Nasienny Spójnia Nochowo
Nochowo ul. Lipowa 22 63-100 Śrem
Termin dostawy: Oferent zobowiązany jest do złożenia propozycji terminu dostawy przedmiotu zamówienia.
Sposób złożenia oferty:
1. Oferty należy składać w PLN w cenach netto do dnia 21.10.2021r. do godz. 12.00 wyłącznie drogą mailową na adres: przetargi@plantico.pl – z dopiskiem w temacie wiadomości „Młocarnia Nochowo”
2. Oferta powinna zawierać cenę za całość zamówienia wraz z proponowanym terminem dostawy
3. Do oferty należy dołączyć wzór umowy oraz oświadczenia o RODO i o 7 dniowym terminie związania ofertą – liczona jest data od 21.10.2021r. a także podać osobę lub osoby do kontaktu wraz z nr telefonów i adresem mailowym.
4. Zamawiający dokona w dniu 22.10.2021r. o godz. 13.00 wyboru oferty, kierując się kryteriami: cena /40%/ i dopasowanie do potrzeb zamawiającego (możliwość wcześniejszego przetestowania) /40%/ oraz termin dostawy /20%/
5. PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. deklaruje, że w ciągu 5 dni roboczych licząc od daty 22.10.2021r. poinformują Oferentów o przyjęciu lub odrzuceniu oferty.
6. Zarząd PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn oraz przeprowadzenia dodatkowych negocjacji w przypadku złożenia przez Oferentów równorzędnych ofert.
7. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy o zamówieniach publicznych oraz przedmiotowe postępowanie nie stanowi aukcji ani przetargu w rozumieniu art. 701 k.c.
8. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 501 868 661 lub adresem mailowym: sekretariat.nochowo@plantico.pl

Załączniki:

RODO do ogłoszenia

PlantiCo – ogłoszenie o przetargu na młocarnie Nochowo