POLAN – struktura firmy

SPÓŁKA POLAN jest producentem nasion  i hodowcą wielu odmian warzyw i kwiatów, a także kwalifikowanego materiału nasadzeniowego czosnku zarówno odmian ozimych jak i jarych. Oferta firmy skierowana jest na rynek profesjonalny i amatorski.

SPRZEDAŻ – pion kierowany przez Dyrektora Handlowego.

Pion ten zajmuje się obsługą procesu sprzedaży , zarówno w kraju jak i zagranicą.

Dyrektor Handlowy msasal@nasiona.pl
Dział Handlowy bmastek@nasiona.pl
Przedstawiciele handlowi dgnas@nasiona.pl
rpietrzak@nasiona.pl
Eksport trade@nasiona.pl
Marketing eknop@nasiona.pl
Magazyn Wyrobów Gotowych mpawlik@nasiona.pl
Sklep internetowy esklep@nasiona.pl
Centrum Ogrodnicze sklep3@nasiona.pl

PRODUKCJA – pion kierowany przez Dyrektora Operacyjnego.

Pion ten zajmuje się przygotowaniem i pakowaniem nasion i materiału nasadzeniowego  do sprzedaży.

Dyrektor Operacyjny
Dział Kontarktacji Skupu i Przerobu plant@nasiona.pl
Laboratorium laboratorium@nasiona.pl
Magazyn Towarów Luzem ifiolek@nasiona.pl
Paczkownia paczkownia@nasiona.pl

ZAKŁAD HODOWLI  – kierowany przez Naczelnego Hodowcę/Dyrektora Zakładu.

Zakład ten zajmuje się prowadzeniem badań przemysłowych i prac badawczo rozwojowych w obszarze hodowli roślin ogrodniczych, którym efektem jest wytworzenie nowych rodów hodowlanych linii rodzicielskich, a ostatecznie odmian.

W skład Zakładu wchodzą:

Gospodarstwo Grębałów

e-mail: grebalow@nasiona.pl

Gospodarstwo Raciborowice

e-mail: raciborowice@nasiona.pl

ZAKŁADY I FILIE

Filia Rzeszów – zajmuje się obsługą procesu sprzedaży hurtowej i detalicznej na terenie kraju.

e-mail: rzeszow@nasiona.pl

e-mail: mwrobel@nasiona.pl

e-mail: rflisiak@nasiona.pl

SEKRETARIAT
e-mail: polan@nasiona.pl

DZIAŁ ORGANIZACYJNO – KADROWY
e-mail: kadry@nasiona.pl

DZIAŁ FINANSOWO – KSIĘGOWY
e-mail: khyla@nasiona.pl

DZIAŁ TECHNICZNO – ADMINISTRACYJNY
e-mail: techn@nasiona.pl   

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. BHP
e-mail: kgad@nasiona.pl