Zaprasza do składania ofert na usługowy omłot kukurydzy na ziarno

Miejsce wykonania usługi:

 1. Omłot kukurydzy na ziarno – ok. 114 ha Nochowo, Kadzewo (gmina Śrem, województwo wielkopolskie) – wykonanie po 10.09 – do kontaktu Maciej Donaj tel. +48 515 045 380
 2. Omłot kukurydzy na ziarno – ok. 110 ha Gołębiew (gmina Kutno, województwo łódzkie) – wykonanie po 10.09  – do kontaktu Maciej Studziński tel. +48 602 619 453
 3. Omłot kukurydzy na ziarno – ok. 65 ha Bronisze (gmina Ożarów Mazowiecki, województwo mazowieckie) – wykonanie po 10.09  – do kontaktu Andrzej Aranowski tel. +48 515 035 978
 4. Omłot kukurydzy na ziarno – ok. 18 ha Nowy Dwór Parcela (gmina Nowy Kawęczyn, województwo łódzkie) – wykonanie po 10.09  – do kontaktu Aneta Nowakowska tel. +48 517 500 990

Sposób złożenia oferty:

 1. Oferty należy składać w PLN w cenach netto do dnia 02.09.2022r. do godz. 10 tylko drogą mailową na adres: przetargi@plantico.pl z dopiskiem w treści wiadomości „Oferta na omłot kukurydzy”.
 2. Cena jest ceną za 1 ha wykonanej usługi wraz z kosztami paliwa, termin płatności 30 dni po wykonaniu usługi.
 3. Termin wykonania usługi – dokładne daty zbioru będą ustalane każdorazowo z Zamawiającym.
 4. Zamawiający dokona w dniu 02.09.2022r. o godz. 1200 wyboru oferty z uwzględnieniem przede wszystkim oferowanej ceny.
 5. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o RODO i o 5 dniowym terminie związania ofertą – liczona jest data od 02.09.2022r. a także podać osobę do kontaktu wraz z numerem telefonu i adresem mailowym. Wzór umowy dostępny jest na stronie spółki.
 6. Oferent nie ma obowiązku złożenia oferty na wszystkie miejsca wykonania usługi wymienione w zapytaniu.
 7. W ofercie należy wskazać lokalizację wykonania usługi.
 8. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy o zamówieniach publicznych.
 9. Dodatkowe informacje można uzyskać pod wskazanymi numerami telefonów.
 10. PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. deklarują, że w ciągu 3 dni roboczych poinformują Oferenta
  o przyjęciu lub odrzuceniu oferty.
 11. Zarząd PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn oraz przeprowadzenia dodatkowych negocjacji w przypadku złożenia przez Oferentów równorzędnych ofert.
sklep
sklep

Przejdź do naszego sklepu internetowego, gdzie oferujemy najlepszej jakości nasiona warzyw, ziół i kwiatów.

Przejdź do sklepu

Dowiedz się, co w trawie piszczy

AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIA

roślina

Jeśli są Państwo zainteresowani naszymi produktami lub usługami, zachęcamy zapoznania się z naszą ofertą i do kontaktu

Poznaj ofertę Skontaktuj się z nami

Sklep internetowy

Nasiona warzyw, ziół i kwiatów najlepszej jakości, akcesoria ogrodnicze, podłoża, opakowania

Przejdź do sklepu
Facebook Facebook