Zaproszenie do składania ofert na usługowy siew kukurydzy

PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o.
zaprasza do składania ofert na usługowy siew kukurydzy.

Wymagania dotyczące sprzętu:
– siewnik sześciorzędowy, opcjonalnie wyposażony w dozownik nawozów.
Miejsce wykonania usługi:

 1. ok. 160 ha w miejscowości Nochowo/Kadzewo, gmina Śrem, woj. wielkopolskie;
 2. ok. 110 ha w miejscowości Kalinowa, gmina Kutno, woj. łódzkie;
 3. ok. 62-74 ha w miejscowości Bronisze/Strzykuły, gmina Ożarów Mazowiecki, woj. mazowieckie;
 4. ok. 40 ha w miejscowości Nowy Dwór Parcela gmina Nowy Kawęczyn woj. łódzkie.
 5. Termin wykonania usługi – od 15.04.2023r. do 10.05.2023r.
 6. PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. zapewnia nasiona i nawóz.

Sposób złożenia oferty:

 1. Oferty należy składać w PLN w cenach netto i brutto ze wskazaniem miejsca usługi do dnia 03.04.2023r. do godz. 1000 tylko drogą mailową na adres: przetargi@plantico.pl w temacie wpisać „siew kukurydzy”.
 2. Oferowana cena jest ceną za 1 ha wykonanej usługi wraz z kosztami paliwa, termin płatności 14 dni po wykonaniu usługi.
 3. Do oferty należy dołączyć oświadczenia o RODO i o 5- dniowym terminie związania ofertą – liczona jest data od 03.04.2023r. a także podać osobę do kontaktu wraz z nr telefonu i adresem mailowym.
 4. W celu otrzymania projektu umowy, zainteresowani zobowiązani są wysłać na adres mailowy sekretariat.nochowo@plantico.pl prośbę o przesłanie.
 5. Oferty niekompletne oraz niespełniające warunków opisanych w pkt. 1-3 nie będą rozpatrywane.
 6. Zamawiający dokona w dniu 03.04.2023r. o godz. 1100 wyboru oferty z uwzględnieniem przede wszystkim oferowanej ceny oraz dokumentów potwierdzających wiarygodność Oferenta.
 7. Po dokonaniu wyboru Oferenta, Spółka i Wykonawca uzgodnią ostateczną treść umowy na wykonanie usługi.
 8. Oferent nie ma obowiązku złożenia oferty na wszystkie miejsca wykonania usługi wymienione w zapytaniu
 9. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu +48 602 619 453, +48 515 045 380 lub adresem mailowym sekretariat.nochowo@plantico.pl
 10. Spółka deklaruje, że w terminie 3 dni roboczych licząc od daty 03.04.2023r. poinformuje Oferentów o przyjęciu lub odrzuceniu oferty.
 11. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy o zamówieniach publicznych a przedmiotowe postępowanie nie stanowi aukcji ani przetargu w rozumieniu art. 701 k.c.
 12. Zarząd PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn oraz przeprowadzenia dodatkowych negocjacji w przypadku złożenia przez Oferentów równorzędnych ofert.

sklep
sklep

Przejdź do naszego sklepu internetowego, gdzie oferujemy najlepszej jakości nasiona warzyw, ziół i kwiatów.

Przejdź do sklepu

Dowiedz się, co w trawie piszczy

AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIA

roślina

Jeśli są Państwo zainteresowani naszymi produktami lub usługami, zachęcamy zapoznania się z naszą ofertą i do kontaktu

Poznaj ofertę Skontaktuj się z nami

Sklep internetowy

Nasiona warzyw, ziół i kwiatów najlepszej jakości, akcesoria ogrodnicze, podłoża, opakowania

Przejdź do sklepu
Facebook Facebook