Zaproszenie do składania ofert w nieograniczonym przetargu na sprzedaż ładowarki teleskopowej JCB

PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. ogłasza w dniu 22.09.2022r. o godz. 900 w Zakładzie Hodowlano Nasiennym SPÓJNIA Nochowo ul. Lipowa 22, 63-100 Śrem nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż ładowarki teleskopowej JCB

Przedmiotem przetargu jest:

 1. Ładowarka teleskopowa JCB 527-58 Agri, rok produkcji 2012, silnik JCB Eco Max T4F, poj. silnika 4400 ccm, moc silnika 74.2 kW, dopuszczalna ładowność 2700kg, wysokość podnoszenia 5,8m, przebieg pracy 8753mtg, stały napęd 4×4, rozmiar opon 400/75-20, stan techniczny dobry, ładowarka nie posiada ważnego świadectwa UDT, wymagany jest generalny przegląd techniczny i naprawa uszkodzonego elementu korpusu, na wyposażeniu łyżka do materiałów sypkich oraz widły do palet. 

        Cena wywoławcza: 110.000,- zł netto, wadium: 5.500,- zł netto, postąpienie: 200,- zł. netto.

Oferowaną maszynę można oglądać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8 – 14 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z Panem Maciejem Donajem pod nr tel. +48 515 045 380

Warunki przystąpienia do przetargu:

 1. Złożenie oferty do dnia 21.09.2022r. do godz. 1400 sekretariacie Zakładu lub listownie na adres PlantiCo Zielonki sp. z o.o. zakład Hodowlano Nasienny SPÓJNIA Nochowo ul. Lipowa 22, 63-100 Śrem  z dopiskiem: „Oferta na sprzedaż ładowarki. Nie otwierać przed 22.09.2022r. godz. 900
 2. Oferta powinna zawierać:
  • imię nazwisko lub nazwę firmy, adres, telefon kontaktowy, email, oraz w zależności od formy prawnej oferenta NIP, Regon lub numer z KRS,
  • Ofertę cenową,
  • Potwierdzenie wpłaty wadium,
  • Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu, nie wnoszeniu do niego zastrzeżeń i ponoszeniu odpowiedzialności za skutki rezygnacji z oględzin. Załącznik nr 1.,
  • Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych. Załącznik nr 2.
 3. Wpłacenie wadium w w/w kwocie w terminie do dnia 21.09.2022r. na konto Spółki PKO BP O/Śrem nr 70 1020 4160 0000 2602 0122 0003 lub w kasie Spółki w Nochowie. W tytule wpłaty należy wpisać: Przetarg na sprzedaż ładowarki JCB.
 4. Wadium w stosunku do osoby, której oferta będzie najkorzystniejsza zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone na konto w ciągu 3 dni roboczych po rozstrzygnięciu przetargu, a osobom wpłacającym w formie gotówki w kasie Spółki w Nochowie
 5. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchylił się od zakupu.
 6. Komisja przetargowa odrzuci ofertę niekompletną, złożoną po terminie lub do której nie wpłacono wadium.
 7. Płatność za nabywany przedmiot przetargu powinna być dokonana przed jego odbiorem. Realizacja transakcji powinna nastąpić w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia wyników przetargu. Po upływie tego terminu uznaje się, że zwycięzca przetargu uchylił się od zakupu.
 8. Spółka może odwołać lub unieważnić przetarg bez podania przyczyny oraz zastrzega sobie możliwość zmiany warunków przetargu.
 9. Przewodniczący komisji poinformuje wszystkich, którzy złożyli oferty o wyniku przetargu do dnia 23.08.2022r.
sklep
sklep

Przejdź do naszego sklepu internetowego, gdzie oferujemy najlepszej jakości nasiona warzyw, ziół i kwiatów.

Przejdź do sklepu

Dowiedz się, co w trawie piszczy

AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIA

roślina

Jeśli są Państwo zainteresowani naszymi produktami lub usługami, zachęcamy zapoznania się z naszą ofertą i do kontaktu

Poznaj ofertę Skontaktuj się z nami

Sklep internetowy

Nasiona warzyw, ziół i kwiatów najlepszej jakości, akcesoria ogrodnicze, podłoża, opakowania

Przejdź do sklepu
Facebook Facebook