Zaproszenie w nieograniczonym przetargu ofertowym na sprzedaż ruchomości w Zielonkach

PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. ogłasza w dniu 14.12.2022r. o godz. 12 00 nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż ruchomości
Przedmiotem przetargu są ruchomości:

 1. 1. Samochód ciężarowy Renault Master DCI 125, nr rej. WZ3656K, przebieg: 266.299km, nr VIN:
  VF1MAF4CE45811739, rok produkcji 2011, data 1 rejestracji 19.09.2011r., pojemność/moc silnika: 2299
  ccm / 92kW (125KM), 3-osobowy, stan techniczny średni, posiada wgniecenia i zarysowania karoserii
  nadwozia i uszkodzenia / brak elementów plastikowych oraz gumowych, uszkodzenia tapicerki, do wymiany
  akumulator.
  Cena wywoławcza – 21.000,- zł (w tym podatek VAT), wadium: 2100,- zł, postąpienie: 200,- zł
 2. 2. Samochód ciężarowy Renault Master DCI 150, nr rej. WZ2534K, przebieg: 347.095km, nr VIN:
  VF1MAF4VE51208374, rok produkcji 2014, data 1 rejestracji 25.08.2014r., pojemność/moc silnika: 2299
  ccm / 110kW (150KM), 3-osobowy, stan techniczny średni, posiada wgniecenia i zarysowania karoserii
  nadwozia i uszkodzenia / brak elementów plastikowych oraz gumowych, uszkodzenia tapicerki.
  Cena wywoławcza – 32.000,- zł (w tym podatek VAT), wadium: 3200,- zł, postąpienie: 300,- zł
 3. 3. Samochód ciężarowy Renault Kangoo 1,5 combi, nr rej. WZ9441HK, przebieg: 264.968km, nr VIN:
  VF1FW0BB543050183, rok produkcji 2010, data 1 rejestracji 08.09.2010r., pojemność/moc silnika: 1461
  ccm / 63kW (85KM), 2-osobowy, stan techniczny dobry, posiada ubytki powłoki malarskiej, uszkodzenia
  tapicerki.
  Cena wywoławcza – 9.300,- zł (w tym podatek VAT), wadium: 930,- zł, postąpienie: 100,- zł
 4. 4. Samochodowa przyczepa ciężarowa Niewiadów C 2000 20TB 4220, nr rej. WZ99362, rok produkcji
  2007, data 1 rejestracji 13.12.2007r., przyczepa dwuosiowa z plandeką, przybliżone wymiary skrzyni
  ładunkowej 2m(szer.) 4m(dł.) 1,9m(wys.), masa własna 745kg, dopuszczalna ładowność 1255kg, stan
  techniczny średni, posiada ogniska korozji, belka skrętna wymaga naprawy, opona zapasowa do wymiany,
  plandeka przedarta w dwóch miejscach.
  Cena wywoławcza – 5.000,- zł (w tym podatek VAT), wadium: 500,- zł, postąpienie: 100,- zł
  Oferowane ruchomości można oglądać w siedzibie Spółki w dni robocze od poniedziałku do
  piątku w godz. 8 – 14 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu: 602596030

 5. Warunki przystąpienia do przetargu:
  1) Złożenie oferty do dnia 13.12.2022r. do godz.14 00 w sekretariacie Spółki lub listownie na adres PlantiCo
  Zielonki Sp. z o.o. ul. Parkowa 1A, 05 – 082 Stare Babice z dopiskiem: „Oferta na sprzedaż ruchomości. Nie otwierać
  przed 14.12.2022r. godz. 12 00

  2) Oferta powinna zawierać:
  ✓ imię nazwisko lub nazwę firmy, adres, telefon kontaktowy, email, oraz w zależności od formy prawnej
  oferenta NIP, Regon lub numer z KRS,
  ✓ Ofertę cenową,
  ✓ Potwierdzenie wpłaty wadium,
  ✓ Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu, nie wnoszeniu do
  niego zastrzeżeń i ponoszeniu odpowiedzialności za skutki rezygnacji z oględzin. Załącznik nr 1.,
  ✓ Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych. Załącznik nr 2.
  3) Wpłacenie wadium w w/w kwocie w terminie do dnia 13.12.2022r. na konto Spółki PKO BP O/Śrem nr
  70 1020 4160 0000 2602 0122 0003. W tytule wpłaty wpisać: Przetarg ruchomości pozycja….
  4) Wadium w stosunku do osoby, której oferta będzie najkorzystniejsza zostanie zaliczone na poczet ceny
  nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone na konto w ciągu 3 dni roboczych
  po rozstrzygnięciu przetargu.
  5) Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchylił się od zakupu.
  6) Komisja przetargowa odrzuci ofertę niekompletną, złożoną po terminie lub do której nie wpłacono wadium.
  7) Płatność za nabywany przedmiot przetargu powinna być dokonana przed jego odbiorem. Realizacja transakcji
  powinna nastąpić w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia wyników przetargu. Po upływie tego terminu uznaje się,
  że zwycięzca przetargu uchylił się od zakupu.
  8) Spółka może odwołać lub unieważnić przetarg bez podania przyczyny oraz zastrzega sobie możliwość zmiany
  warunków przetargu.
  9) Przewodniczący komisji poinformuje wszystkich, którzy złożyli oferty o wyniku przetargu do dnia
  20.12.2022r.
sklep
sklep

Przejdź do naszego sklepu internetowego, gdzie oferujemy najlepszej jakości nasiona warzyw, ziół i kwiatów.

Przejdź do sklepu

Dowiedz się, co w trawie piszczy

AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIA

roślina

Jeśli są Państwo zainteresowani naszymi produktami lub usługami, zachęcamy zapoznania się z naszą ofertą i do kontaktu

Poznaj ofertę Skontaktuj się z nami

Sklep internetowy

Nasiona warzyw, ziół i kwiatów najlepszej jakości, akcesoria ogrodnicze, podłoża, opakowania

Przejdź do sklepu
Facebook Facebook