Projekty badawcze

   logotyp1 300x26 - Projekty badawcze

Krakowska Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze POLAN Sp. z o.o. uzyskała wsparcie finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw na realizację projektu RPMP.01.02.01-12-0327/17 „Przeprowadzenie prac B+R nad opracowaniem nowych odmian wybranych warzyw o podwyższonej wartości prozdrowotnej przeznaczonych do produkcji wielkotowarowej”

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w zakresie twórczej hodowli roślin i opracowanie nowych odmian wybranych warzyw (buraka ćwikłowego, marchwi, cebuli, kapusty, papryki, pomidora, fasoli szparagowej i ogórka) przeznaczonych do produkcji wielkotowarowej oraz o podwyższonej wartości prozdrowotnej w stosunku do odmian obecnych na rynku.

 

Planowanym rezultatem projektu jest wdrożenie do oferty Spółki opracowanych w ramach projektu nowych 8 odmian wybranych warzywach i rozpoczęcie produkcji nasion na rynek profesjonalny oraz amatorski.

 

Wartość projektu: 1 783 773,64 PLN

 

Wkład Funduszy Europejskich: 999 735,87 PLN


              logotyp2 300x41 - Projekty badawcze

Krakowska Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze POLAN Sp. z o.o. uzyskała wsparcie finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, na realizację projektu POIR.02.01.00-00-0302/17 pn.: „Rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej w firmie Krakowska Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze POLAN Sp. z o.o.”

Celem realizacji Projektu jest rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwie Krakowska Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze POLAN Spółka z o.o., które umożliwi realizację prac badawczo-rozwojowych w branży hodowli roślin.

 

Efektem realizacji projektu będzie rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego oraz przeprowadzenie projektów badawczych w celu opracowania innowacyjnych metod uzyskiwania linii DH oraz innowacji produktowych w postaci nowych odmian wybranych warzyw – kapusty, cebuli, ogórka, pomidora, papryki, marchwi, fasoli i buraka ćwikłowego.

 

Wartość projektu: 3 197 274,30 PLN

 

Wkład Funduszy Europejskich: 903 533,50 PLN


projekt badawczy 300x48 - Projekty badawcze

Konsorcjum w składzie Fruktus Agros Nova Sp. z o.o. Sp. k., Intermag Sp. z o.o., Krakowska

 Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Polan Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich p.n.

Opracowanie nowej odmiany ogórka gruntowego dedykowanego do kiszenia oraz ulepszonej technologii jego uprawy w celu uzyskania wysokiej jakości, powtarzalnej i wydajnej produkcji w polskich warunkach klimatycznych”.

Celem projektu jest kompleksowe rozwiązanie problemu zbyt małej krajowej produkcji wysokiej jakości ogórka gruntowego dedykowanego do procesu kiszenia.

Dofinansowanie projektu z UE: 8 698 405,87 PLN